Zápis dítěte do mateřské školky

Zápis dětí do mateřských škol se koná každoročně v době od 2. do 16. 5., když konkrétní datum stanoví po dohodě s ředitelkami mateřských škol zřizovatel. Zápis dětí může být vícekolový dle počtu žádostí a počtu volných míst. Všechny MŠ postupují podle vnitřního předpisu, který stanoví kritéria pro přijetí dítěte do MŠ.

SPÁDOVÉ OBVODY MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ukládá obcím stanovit spádové obvody mateřských škol na svém území, zároveň ale umožňuje rodičům vybrat pro své dítě libovolnou školu. Vyhláškou města, která vymezuje spádové obvody jednotlivých škol, není dotčeno právo rodičů na výběr školy.

Školské obvody mateřských škol zřízených městem Svitavy se stanovují takto:

Školský obvod 1

Školský obvod 1 tvoří celé území města Svitavy. Do školského obvodu 1 spadají následující mateřské školy zřizované městem Svitavy:

 1. Mateřská škola Svitavy, Větrná 11
 2. Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13
 3. Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27
 4. Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9
 5. Mateřská škola Svitavy - Lány
 6. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1
 7. Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov

PODLE JAKÉHO PŘEDPISU ODBOR POSTUPUJE

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • vyhláška MŠMT č. 14 z roku 2004 o předškolním vzdělávání

POTŘEBNÉ DOKLADY A POŽADOVANÉ PODKLADY

 • osobní údaje dítěte pro vyplnění žádosti
 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte

POPLATKY

nejsou stanoveny

LHŮTY A TERMÍNY

nejsou stanoveny

TISKOPISY

• žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (Tiskopis je k dispozici při zápisu dítěte do MŠ.)

KONTAKT

vedoucí odboru školství a kultury, Mgr. Jiří Petr, tel. 461 550 200, jiri.petr[zavinac]svitavy[tecka]cz