Svitavy v projektu S knížkou do života

07Dub2018

V březnu 2018 se svitavská knihovna připojila k celostátnímu projektu S knížkou do života (Bookstart). U příležitosti slavnosti vítání občánků dostane každá rodina dárkovou sadu, jejíž součástí je taška projektu, knížka říkadel, drobná metodická publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi, audiokniha a propagační materiály knihovny včetně poukazu na registraci do knihovny.


V rámci projektu se ve spolupráci s Mateřským centrem Krůček rozšíří aktivity knihovny o pravidelná setkávání rodičů a dětí. První z nich se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna v 10:00 hodin v dětském oddělení knihovny. Vítáni jsou všichni rodiče s malými dětmi. Podrobnější informace budou zveřejněny na webu knihovny www.booksy.cz.


Mezinárodní projekt Bookstart, do něhož se zapojila i Česká republika pod patronátem Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), je zaměřený na všestranný rozvoj dítěte v rodině od jeho narození po nástup do školy. Funguje úspěšně řadu let v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa.


Cílem projektu je:
Podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace.
Dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou.
Poradit rodičům, jak správně postupovat (metodickou radou, praktickou pomocí), a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči ad.

 

Marta Bauerová, Lucie Macášková