Výsledky XVII. ročníku soutěže „Právo na každý den“

Platforma pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci kriminality, která je poradním orgánem Rady města Svitavy v oblasti bezpečnosti ve spolupráci s úsekem přestupkovým, odboru správních činností MěÚ Svitavy, uspořádala 31. května 2018 XVII. ročník soutěže s názvem „Právo na každý den“.

Cílem programu „Právo na každý den“ je rozvoj právního vědomí žáků svitavského regionu. Vyvrcholením programu je každoroční soutěž žáků a studentů s nejlepšími právními znalostmi. Soutěže se účastní čtyřčlenná družstva žáků základních škol ze Svitav i správního obvodu, vybraná na základě školních kol. Soutěž navazuje na přípravu, kterou zajišťují učitelé na jednotlivých školách v hodinách základů společenských věd a „občanské výchovy“ nebo v rámci speciální přípravy mimo vyučování. Učitelé využívají také možnosti pozvat si na odborné přednášky, besedy nebo konzultace odborníky z oblasti justice nebo policie.

Ve čtvrtek 31. května soutěžila čtyřčlenná družstva žáků 9. ročníků základních škol z celého regionu. Soutěže se zúčastnilo celkem osm družstev.
Žáci odpovídali na předem připravené vědomostní otázky z jednotlivých oblastí práva. Testová část byla doplněna o řešení dvou videoukázek z městského kamerového monitorovacího systému, které byly zaměřeny do oblasti trestního a přestupkového práva. Znalosti hodnotila odborná porota (na snímku) sestavená ze zástupců Okresního státního zastupitelství ve Svitavách, Střediska probační a mediační služby Svitavy, Policie ČR, Městské policie Svitavy a MěÚ Svitavy.
S počtem 87,5 bodu zvítězilo družstvo žáků Gymnázia Svitavy (na snímku). Na druhém místě se umístili s počtem 85,5 bodu žáci ZŠ náměstí Míru a na třetím místě s počtem 82 bodů žáci ZŠ T. G. Masaryka.
Nejlepší družstvo získalo z rukou velitele Městské policie Svitavy Mgr. Rostislava Bednáře a zástupce vedoucího Obvodního oddělení PČR Svitavy npor. Bc. Davida Pomykala putovní pohár s názvem soutěže a všechna družstva také diplomy a věcné ceny. Nejlepší 2 družstva se současně nominovala na krajské kolo soutěže v Chrudimi, které se koná 5. června ve Velkém sále muzea v Chrudimi. Pořadatelem krajského kola je Medea Hlinsko - z.s. ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Chrudim.
Znalosti žáků byly na velmi dobré úrovni. Účastníci prokázali, že příprava s učiteli byla důkladná. Výborné znalosti, postřeh a především vztah k právu a spravedlnosti prokázali přítomní také při řešení videoukázek. Organizátoři soutěže věří, že tyto znalosti a dovednosti uplatní všichni soutěžící i ostatní účastníci programu také v běžném životě.

Dne 31. 5. 2018 za realizátory soutěže: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie