Adiktologie v preventivní léčebné a praxi

Pro odbornou i laickou veřejnost uveřejňujeme informaci o prvním čísle nového časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. Snažíme se tím podpořit vhled do velmi důležité společenskovědní oblastí. Na internetu jej najdete na: www.aplp.cz.

Časopis vznikl jako reakce na poptávku různých profesních skupin v adiktologii a v příbuzných oborech směřující k intenzivnějšímu a hlubšímu dialogu a propojení soudobého vědeckého poznání a jejich každodenní praxe. Jeho cílem je zprostředkovávat čtenářům nové informace a inspirativní myšlenky, na důkazech založené postupy, a přispívat k jejich uplatnění v praktické práci s různými populacemi a k jejich kritické reflexi respektující každodenní preventivní a klinickou praxi.

Časopis zpřístupňuje aktuální výsledky vědeckého poznání těm, kteří se věnují klientům a pacientům v praxi. Současně nabízí prostor pro sdílení praktických poznatků a propojení praxe s výzkumem v oboru adiktologie.

Časopis můžete získat buď objednáním v tištěné formě https://www.aplp.cz/predplatitele/ nebo zcela zdarma v PDF formátu. Pokud nemáte zájem časopis odebírat v elektronické formě, prosím klikněte zde.

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na: email[zavinac]aplp[tecka]cz

Za redakční radu PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zveřejnil: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie