Bonanza rozšířila své služby

01Říj2018

Nezisková organizace Bonanza ve Vendolí minulý týden otevřela dveře všem, kdo se chtěli seznámit s rozšířením nabídky služeb, ale i službami stávajícími. Ve dni otevřených dveří prezentovala zakladatelka, jednatelka a ředitelka Lenka Buchtová bohatou činnost organizace, proběhla ukázka využití práce s koňmi v jejich činnosti a zájemci si mohli prohlédnout rekonstruované prostory pro nový projekt. Ten se zaměřuje na systematickou, cílevědomou a dlouhodobou práci s tzv. rizikovými rodinami, jež jsou ohroženy sociálním vyloučením, které má za následek budoucí sociální selhávání jejich příslušníků. Součástí projektu jsou i další navazující činnosti – mentoringový program pro děti neevidované OSPOD a vzdělávání sociálních pracovníků v přímé péči.
Bonanza Vendolí, z.ú., která je jedním z hlavních partnerů města Svitavy v oblasti sociální prevence se věnuje dětem a mládeži od 6 do 26 let ohroženým nepříznivou sociální situací.


Lucie Macášková