Letní tábory v Bonanze

Během letních prázdnin uspořádala Bonanza Vendolí, z.ú. 4 příměstské tábory pro děti do 15 let, a to v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Prevence s Bonanzou ve Vendolí a také v Nízkoprahovém klubu Díra ve Svitavách.
Dva tábory proběhly v NZDM Prevence s Bonanzou ve Vendolí v termínech 2. - 6. července a 20. - 24. srpna. Táborů se celkem účastnilo 19 dětí od 5 do 14 let. Program probíhal vždy od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. V obou termínech se děti věnovaly především péči o koně, učily se na koních jezdit, ale také se o ně správně starat. Mimo to navštívily také svitavský bazén a lanový park v Březové nad Svitavou.
Další dva tábory se uskutečnily v Nízkoprahovém klubu Díra ve Svitavách v termínech 9. - 13. července a 6.- 10. srpna. Děti si užily jak aktivity v prostorách klubu, tak i výlety do okolí. Navštívily Březovou nad Svitavou, letovické koupaliště, zámek v Moravské Třebové, ale i bowling či vodárenský les ve Svitavách. Celkem 20 dětí od 7 do 12 let si užily společné hry a poznaly nová místa v okolí svého bydliště.
Projekt vznikl na základě poptávky klientů Bonanzy po zajištění péče o děti v průběhu prázdnin, tábory podpořily sladění rodinného a pracovního života.
Tyto tábory byly realizovány v rámci projektu „Příměstské tábory Bonanza“, registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007607. Prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Další příměstské tábory plánují pracovnice Bonanzy na jaro 2019. Pro více informací o našich aktivitách navštivte www.osbonanza.cz.

Zpracovala: Mgr. Anita Stanislavová
Projektová manažerka, Bonanza Vendolí, z.ú.
Tel.: 730 163 005
E-mail: anita.stanislavova[zavinac]osbonanza[tecka]cz

Fotogalerie