Cena kvality v sociální péči za rok 2018 pro Centrum J.J.Pestalozziho

14Lis2018

Naše sociální služba Poradenské centrum pro děti a mládež (sociální rehabilitace) získala CENU KVALITY ČR v sociální péči za rok 2018 !

Služba se věnuje dětem z dětských domovů a ústavů, které dlouhodobě připravuje na těžkou situaci spojenou s odchodem do samostatného života. V letošním roce pracovala s 90 klienty z Pardubického kraje.
Cílem Ceny kvality je hledat, podporovat a každoročně morálně oceňovat ty jednotlivce a instituce, kteří v této náročné době vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele všech typů sociálních služeb. Výjimeční jsou poskytovatelé zejména tehdy, když svým postojem k práci potvrzují, že kvalita je především v profesionalitě a osobním přístupu.
Projekt vznikl v roce 2004 v redakci časopisu Sociální péče a hned po pilotním ročníku se stal strategickým projektem Národního programu podpory kvality, čímž získal nejvyšší možný kredit v aktivitách národní politiky kvality.
Každoroční finále se koná v Senátu Parlamentu České republiky.

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
IČO 25918974

 

Fotogalerie