Pozvánka na jarní příměstské tábory s Bonanzou

O jarních prázdninách (4. - 8. února 2019) uspořádá nezisková organizace Bonanza Vendolí, z. ú. dva příměstské tábory pro děti do 15 let. Tábory budou probíhat stejně jako v minulém roce v Nízkoprahovém klubu Díra ve Svitavách a Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež - Prevence s Bonanzou v obci Vendolí. Děti se mohou těšit nejen na chvíle prožité v sedle, ale i na spousty her, výletů do okolních měst a dalších nevšedních zážitků.

Více informací naleznete na plakátech a webových stránkách www.osbonanza.cz nebo přímo u pracovníků jednotlivých klubů.

NK Díra Svitavy dira-sy[zavinac]osbonanza[tecka]cz, tel.: 733 598 577

NZDM Prevence s Bonanzou Vendolí 18 statek[zavinac]osbonanza[tecka]cz , tel.: 733 598 578

Tábory jsou realizovány v rámci projektu „Příměstské tábory Bonanza“ registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007607, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, prostřednictvím 2.výzvy MAS Svitava (Prorodinná opatření).

Zpracovala:
Mgr. Anita Stanislavová, projektová manažerka
Bonanza Vendolí, z.ú.
Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
+420 730 163 005
e-mail: anita.stanislavova[zavinac]osbonanza.cz[tecka]br /> www.osbonanza.cz

Fotogalerie