Příměstské tábory s Bonanzou v roce 2019

Během jarních prázdnin proběhly v Bonanze další příměstské tábory. Na statku ve Vendolí i ve svitavském Nízkoprahovém klubu Díra strávily děti čas během jarních prázdnin (4.-8.2.) od pondělí do pátku vždy mezi 8 a 16 hodinou. O tábory byl velký zájem a kapacita tak byla naplněna.

Ve Vendolí byla většina času věnována aktivitám s využitím koní (péče, čištění, příprava koně na jízdárnu, jezdecké aktivity, skijoring, jízda na saních...), vzhledem k počasí děti trávily čas také bobováním a jeden den vyrazily do Svitav na plavecký bazén.

Děti ze svitavské Díry navštívily v průběhu týdne bowling ve Svitavách, statek ve Vendolí, jely bruslit do Moravské Třebové, na bazén do Litomyšle a ve Chmelíku se účastnily programu o preparaci zvířat.

Další tábory plánujeme opět na letní prázdniny, a to ve Vendolí od 1. do 7. července a 5. až 11. srpna a ve Svitavách v týdnu od 22. července a následně od 19. do 23. srpna. Účastníci se mohou hlásit na mailu či telefonu. Pro svitavský Nízkoprahový klub Díra je email monika[zavinac]osbonanza[tecka]cz a tel. 733 598 577. Ve Vendolí pak tábory zajišťuje služba Prevence s Bonanzou – mail peta[zavinac]osbonanza[tecka]cz a tel. 733 598 578.

Tábory jsou realizovány v rámci projektu „Příměstské tábory Bonanza“, registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007607. Prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Více informací o našich aktivitách na www.osbonanza.cz.

Zpracovala: Mgr. Anita Stanislavová, projektová manažerka Bonanzy Vendolí,
z.ú.
Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
tel.: +420 730 163 005
e-mail: anita.stanislavova[zavinac]osbonanza.cz[tecka]br /> www.osbonanza.cz

Fotogalerie