Městská policie rozšíří své řady

11Bře2019

Rada města Svitavy na svém zasedání dne 11. března 2019 schválila návrh na navýšení počtu strážníků Městské policie Svitavy na celkový počet 17 strážníků ke dni 1. 4. 2019. Návrh předkládal velitel městské policie po vzájemné komunikaci mezi radnicí i samotnými strážníky.

Městská policie Svitavy v současné době disponuje 16 strážníky. V tomto počtu je zahrnut velitel městské policie, 4-5 strážníků ve výkonu dozorčí služby a zbylých 10-11 strážníků, dle potřeby, je veleno do hlídkové služby. Provoz městské policie je zajišťován nepřetržitě 24h, kdy do jedné 12 hodinové směny jsou veleni vždy tři strážníci (1x dozorčí služba, 2x hlídková služba). Pro řádné pokrytí služeb, jak jsou výše uvedeny (s ohledem na čerpání zákonného volna, dovolených atd.), a zejména pro zajištění dalších činností, které městská policie plní, bylo nezbytné počet strážníků navýšit nejméně o jednoho strážníka. Dalším důvodem bylo zabezpečení dohledu nad veřejným pořádkem ve městě Svitavy více jak jednou dvoučlennou hlídkou, což je z hlediska bezpečnosti potřebné zejména tehdy, kdy se v katastru města konají různé kulturní, společenské či sportovní akce a je potřeba zajistit zvýšený počet hlídek v teritoriu města. V neposlední řadě bylo důvodem k navýšení i udržitelnost projektu cyklohlídek a kroužku Malého strážníka.

V souvislosti s výše uvedeným nebude třeba provádět ekonomické změny v rozpočtu městské policie na rok 2019, neboť náklady na nového strážníka budou pokryty z financí, které by jinak musely být vynaloženy na přesčasové hodiny ostatních strážníků.

Jiří Johanides