Květnové zasedání Zastupitelstva města

15Kvě2019

Srdečně zveme na zasedání Zastupitelstva města Svitavy, které se bude konat ve středu 15. května od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy, T.G.Masaryka č. 25

Program:

  1. Bezpečnostní situace na území města v roce 2018
  2. Závěrečný účet města Svitavy za rok 2018 a schválení účetní závěrky města za rok 2018
  3. Zpráva o činnosti kulturních zařízení
  4. Bytová politika města
  5. Majetkoprávní úkony
  6. Operativní zprávy, různé

Pozvánku naleznete v přiloženém dokumentu.
Jednání je možné sledovat prostřednictvím přímého přenosu na www.svitavy.cz

David Šimek, starosta města

Vložil: Jiří Johanides