Jubilanti na městské radnici v červnu 2019

20Črv2019

Dnes dá se říci již tradiční setkání vedení města s jubilanty proběhlo i v měsíci červnu. Ve středu devatenáctého patřila velká zasedací místnost Langerovy vily seniorům, kteří přijali pozvání na krátké posezení, debatu se starostou a místostarostou a také na drobné pohoštění.

Z celkových 39 pozvaných přijalo 19 seniorů, na setkání se jich pak dostavilo celkem 16. Nejstaršími účastníky byly paní Lišková a Zachařová, které letos slaví 93. narozeniny. Kromě předání darů a přání blahého zdraví byli také příchozí informováni o současných projektech města, řeč byla například o dokončení kruhového objezdu na ulicích Sokolovská, Poličská a T. G. Masaryka nebo o nově vznikající fasádě Langerovy vily. Tato setkání jsou vždy potěšující a město je rádo, že jubilanti vždy obětují svůj čas, aby se přišli informovat o tom, co je zajímá nebo naopak připomenout něco, co by se dalo zlepšit.

Fotogalerii ze setkání si můžete prohlédnout ZDE

Jiří Johanides