Tvoříme nové logo města s agenturou Czech Design

03Črvc2019

Město Svitavy představí na začátku roku 2020 nové logo a další vizuální prvky pro komunikaci města. Z diskuse u kulatého stolu, která se na toto téma uskutečnila 29. dubna, vyplynulo, že klíčovým dokumentem pro veškerou činnost je definice identity (totožnosti) města. Dále jsme se shodli, že při realizaci budeme spolupracovat s profesionály a odborníky, kteří budou v celé věci garantem. Na poli grafického designu měst a obcí je absolutní špičkou agentura Czech Design, která se na výběrová řízení specializuje. Jsou největším pořadatelem designových soutěží u nás. Soutěže organizují jak pro soukromé firmy, tak pro orgány státní správy.

Pro nás je tato spolupráce zárukou kvalitního, transparentního a profesionálního výsledku, na který se těšíme.

Více zde: agentura Czech Design.

JAK JDE ČAS:

Krok č. 1 - ano, chceme nové logo a jednotnou vizuální komunikaci pro město Svitavy / splněno, projekt P104

Krok č. 2 - ano, chceme během celého procesu komunikovat s místní veřejností / splněno - KULATÝ STŮL S VEŘEJNOSTÍ

Krok č. 3 - ano, zajímá nás názor občanů směrem k naší identitě / splněno - VEŘEJNÁ VÝZVA
Oslovili jsme veřejnost prostřednictvím několika distribučních kanálů:

 • facebook
 • instagram
 • televize
 • výlepové plochy
 • webové stránky
 • newsletter
 • zpravodaj Naše město

Podněty bylo možné zasílat emailem případně přes sociální média. Hledali jsme to specifické a unikátní svitavské.

Krok č. 4 - ano, chceme spolupracovat s profesionály a odborníky / splněno - dohoda s Czech Design

Krok č. 5 - ano, usilujeme o profesionální a transparentní výstup / splněno - workshop s Czech Design
V prostorách Fabriky proběhl moderovaný workshop se společností Czech Design, během kterého byly definovány základní prvky svitavské totožnosti.  Rovněž jsme prezentovali podněty občanů, kteří se měli možnost vyjádřit na základě naší výzvy.
Fotogalerie viz níže.

Krok č. 6 - ano, usilujeme o profesionální a transparentní výstup / splněno - report z workshopu s Czech Design

Krok č. 7
- ano, usilujeme o oslovení skutečných profesionálů - grafiků a designérů, kteří se zabývají vizuální komunikací a grafikou / splněno - detailní rešerše grafiků agenturou Czech Design s ohledem na rozsah a povahu zakázky.
Agentura předala seznam designérů (portfolia) všetně svitavských grafiků a doporučila výběr 5 finalistů, které oslovíme do soutěže.
Vybraní finalisté, kteří představí svůj návrh:

 • Artbureau
 • MgA. Věra Marešová
 • Mr. Steinert, s.r.o.
 • Pavel Šmerda
 • VOALA – Ing. Pavel Kulišťák

Krok č. 8 - ano, pracujeme dál. 26. srpna proběhlo osobní briefování výše uvedených grafiků. Setkání ve Svitavách trvalo celý den, kdy se designéři seznamovali s našim městem tak, aby mohli předložit odpovídající návrhy.

Krok č. 9 - představujeme 5 soutěžících, kteří představí svůj návrh na nové logo města Svitavy ZDE

Krok č. 10 - výběr vítěze a realizátora celého projektu vybere odborná porota  14. října 2019 ve Svitavách.

Petr Šmerda, MIC

Datum: 25.6.2019

Fotogalerie