Z červnového zasedání Zastupitelstva

27Črv2019

Ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy proběhlo 26. června zasedání Zastupitelstva města. Na jednání byla přednesena zpráva o stavu požární ochrany ve městě a také zpráva o stavu životního prostředí ve městě, která byla zpracována formou ročenky "Svitavy - životní prostředí 2018" a která bude bezplatně poskytnuta občanům města a školám. Obě tyto zprávy byly vzaty na vědomí.

Zastupitelstvo schválilo novelu jednacího řádu skrze zavedení archivace audiovizuálního záznamu ze zasedání, tudíž včerejší jednání bude již dostupné ze záznamu nejen formou audia, ale i videa. Schváleno bylo i zřízení nové organizační složky s názvem "Sportovní služby města Svitavy". Ta bude zřízena za účelem provozu nově vznikající ledové plochy, neboť podmínky dotačního titulu nedovolují její provozování společnosti SPORTES. Nová složka bude především zajišťovat chod a provoz kryté multifunknční sportovní a herní plochy na Svitavském stadionu. Zastupitelé schválili i poskytnutí návratné finanční pomoci základním školám náměstí Míru a Svitavy-Lačnov, na předfinancování projektů "Stavební úpravy ZŠ náměstí Míru", respektive "Přírodní učebna v Modré škole". Rozhodlo se také o znovupodpoření Svitavského Basketu, jenž v minulé sezoně převedl skvělé výsledky.

Jiří Johanides