1. ročník olympiády pro seniory

27Zář2019

Areál Domu s pečovatelskou službou i přilehlého parku na Felberově ulici zaplnili ve středu 25. 9. 2019 senioři, kteří se zde sešli na l. ročníku olympiády. Společně se utkali v šesti disciplínách, ve kterých porovnali svoji přesnost při střelbě a discgolfu, zápolili na překážkové dráze a chodícím biatlonu a procvičili si svoji paměť při hře na bandity. V průběhu olympiády měli senioři možnost využít masáže od studentů Střední zdravotnické školy a zacvičit si pod vedením fyzioterapeuta.

Olympiáda byla jednou z aktivit pořádaných v rámci projektu „Obec přátelská seniorům 2019“ a zúčastnilo se jí 57 seniorů. Na akci byli pozváni i senioři z okolních měst okresu a tak mezi soutěžícími byli i senioři z Poličky a České Třebové, kteří naše pozvání přijali.

Mezi účastníky panovala soutěživá atmosféra a všichni se dle svých možností a schopností s plným nasazením snažili připravené disciplíny zvládnout se ctí. Cílem nebylo vítězství jako u olympioniků, ale příjemně strávený den, navázání nových kontaktů a posílení pocitu sounáležitosti a soudržnosti.

Poděkování patří pracovníkům Střediska volného času Tramtárye, kteří olympiádu organizačně zajišťovali, pracovníkům pečovatelské služby za vlídné přijetí a poskytnutý servis v objektu, fyzioterapeutce Martině Olšánové za příkladnou péči o seniory a studentům 3. ročníku Střední zdravotnické školy za poskytnuté masáže. V neposlední řadě pak samotným účastníkům olympiády, které nezaskočila nepřízeň počasí, a předvedli, že ani věk, či různá zdravotní omezení pro ně nejsou překážkou, která by jim bránila překonat jejich limity.

Fotogalerii z olympiády naleznete ZDE

Šárka Řehořová

Vložil: Jiří Johanides