Rekonstrukce komunikace v ulici Zadní zahájena

06Lis2019

Dnešním dnem byly zahájeny práce v ulici Zadní. Ty vzešly z jednání Zastupitelstva města Svitavy v měsíci září, kdy zastupitelé schválili navýšení rozpočtu na tuto akci z rozpočtu odboru dopravy a odboru rozvoje města. Celkové náklady činí 4,9 milionu korun. Město Svitavy původně žádalo o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2,4 milionu korun, ovšem v dotačním řízení nebylo úspěšné a tak se realizace díla posunula až na závěr tohoto roku.

Rekonstrukce části komunikace je realizována vzhledem k nevyhovujícímu stavu vozovky. Nejzazší termín pro ukončení prací na díle byl stanoven na duben příštího roku, nicméně může se stát, že práce budou ukončeny dříve. Bude především záležet na klimatických podmínkách v následujících měsících a nakolik ovlivní samotnou realizaci díla.

Jiří Johanides