Z Lačnova zmizí obytná zóna

16Led2020

Dlouhé diskuse vedené ohledně dopravního značení v městské části Lačnov na ulici Zadní mají nyní finální závěr. Na základě podnětu občanů z této lokality se odbor dopravy Městského úřadu Svitavy ve spolupráci s Policií České republiky i Městskou policií Svitavy zabýval ideálním řešením situace. Tím nakonec bude odstranění dopravního značení „Obytná zóna“ a „Konec obytné zóny“, jak vyplývá i ze stanoviska vydaného PČR.

Stávající dopravní režim obytné zóny totiž nevyhovuje platné legislativě, především jejím technickým podmínkám. Jednou z nich je dělený společný prostor pro motorová vozidla, cyklisty, chodce i hrající si děti. Zároveň je nutno připomenout, že v případě obytné zóny je možné parkovat dle zákona pouze na místech označených jako parkoviště vodorovným dopravním značením. Dopravní značení obytné zóny na ulici Zadní vzniklo z důvodu částečného zabezpečení průchodu chodců Lačnovem, dokud neexistoval chodník podél silnice I/43 na ulici Hlavní.

Při diskusi, zda provoz na pozemní komunikaci ulice Zadní lze řešit například zavedením zóny „30“, nebyla ani tato varianta odsouhlasena policií z legislativních důvodů. Navíc samotné celoplošné stanovení rychlostního limitu pomocí pouhého dopravního značení nezajišťuje automaticky jeho dodržování a podle policie by osazení lokality svislým dopravním značením na vjezdech do zóny nebylo dosti funkčním a pro redukci rychlosti neefektivním.

Po vyhodnocení všech možných variant se došlo k závěru, že nelze omezit provoz značkami „Obytná zóna“ či zřízení „zóny 30“, tudíž nebude provoz na komunikaci ulice Zadní omezen žádným dopravním značením tohoto druhu. Zjednodušeně řečeno vzhledem k technickým podmínkám komunikací v této lokalitě je velice nepravděpodobné, aby došlo k překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci. Touto změnou by tedy na ulicích Slunečná a Zadní platila všude přednost zprava. Na základě této skutečnosti doporučuje Policie České republiky tříměsíční umístění přenosných značek „pozor změna přednosti v jízdě“. Výše uvedené změny by měly nastat začátkem měsíce března, budeme o nich blíže informovat na webových stránkách města i oficiálním facebookovém portálu.

Jiří Johanides