DO NOVÉHO ROKU S NOVÝM AUTEM

Hurá! Na konci listopadu 2019 pořídila nezisková organizace Bonanza Vendolí, z. ú. nový devítimístný automobil pro efektivnější práci při poskytování terénních sociálních služeb. Tento automobil byl zakoupen namísto ojeté dodávky, která již neodpovídala potřebám organizace.
Největší přínos nového vozidla spočívá v uplatnění při realizaci programu „Výcvik sociálních dovedností“ a „Aktivizace rodin na Svitavsku“, které na sebe navazují. Tyto sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou uskutečňovány na statku ve Vendolí č.p. 18, kam se dané rodiny z celého okresu a okolí, většinou z finančních důvodů, nemohou dopravit běžnými dopravními prostředky.
Automobil bude dále využíván i při poskytování dalších sociální služeb organizace Bonanza Vendolí, z. ú.

Tímto bychom chtěli poděkovat Pardubickému kraji, městu Svitavy a dalším spolupracujícím subjektům za finanční podporu a tím i příležitost nadále zkvalitňovat péči o ohrožené děti a jejich rodiny.

Zpracovala:
Mgr. Veronika Šabrňáková, sociální pracovnice
Bonanza Vendolí, z. ú.
Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
+420 734 287 799
e-mail: verca[zavinac]osbonanza.cz[tecka]br /> www.osbonanza.cz

Fotogalerie