Přeplavme svůj La Manche, podruhé!

28Led2020

Klub seniorů Svitavy a SPORTES Svitavy připravují letos již druhý ročník štafetového plavání pod názvem „Přeplavme svůj La Manche“. Akci pořádá platforma seniorských klubů ČR SenSen (projekt Senzační senioři sdružuje aktivní seniory a vznikl v Nadaci Charty 77 / Konto Bariéry).

Plavání se uskuteční v průběhu měsíce února a zapojit se mohou všichni senioři ve věku nad 60 let včetně. Patronkou akce je Lucie Leišová, přemožitelka Gibraltaru a podporovatelka plaveckých aktivit SenSenu. Pro tento účel je zdarma zpřístupněn bazén každý únorový pátek (tedy 7., 14., 21. a 28. 2. 2020) v době od 8 do 11 hodin. Věk bude ověřen předložením dokladu totožnosti.

V pátek 14. února vezměte s sebou do bazénu vnoučata nebo pravnoučata a vytvořte nejlepší dvojici SENIOR + DÍTĚ do 12 let.

Nejde o závod v pravém slova smyslu, senioři nebudou soutěžit mezi sebou, ale sami se sebou, se svou pohodlností. Plavání procvičí svaly celého těla a nepřetěžuje klouby. Právem je často prezentováno jako téměř ideální sport. Udělejme něco pro své zdraví a sportujme!

Milena Brzoňová, Filip Tomanec

Vložil: Jiří Johanides