Z lednového zasedání zastupitelstva

30Led2020

První letošní veřejné jednání Zastupitelstva města Svitavy proběhlo dne 29. ledna 2020 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy. Program nebyl nikterak sáhodlouhý, nicméně obsahoval některé zajímavé body.

Na úvod jsme byli svědky složení slibu člena zastupitelstva obce, kdy po rezignacích Miroslava Sedláka a Radomily Obloukové usedl do zastupitelských lavic za Piráty a nezávislé Ondřej Hapala. Přejeme mu, aby se mu v zastupitelstvu dařilo. Následně zastupitelé vzali na vědomí zprávu o školství ve městě za školní rok 2018-2019, stejně jako dopravní situaci ve městě. Zde byl předestřen i plánovaný záměr opravy velkého kruhového objezdu, o jejíž realizaci v letošním roce vedení města uvažuje. Termín zatím není známý, avšak vzhledem k frekventovanému využití komunikace bychom rádi vyčkali, jakmile bude dokončena první část obchvatu kvůli možnému odklonění především tranzitní dopravy.

Během schvalování majetkoprávních úkonů došlo k odsouhlasení bezúplatného převodu Sponerovy vily do vlastnictví města. O tom v současné chvíli intenzivně vedení města jedná. Prostory by poté měly být poskytnuty pro přesun Základní umělecké školy Svitavy. Zastupitelé také přijali koncepci prorodinné problematiky v letech 2020-2022. Veškerá hlasování během zasedání proběhla identicky, a tedy jednohlasným souhlasem ve všech bodech programu.

Příští zasedání Zastupitelstva města Svitavy proběhne 18. března 2020 od 16.00 hodin.

Jiří Johanides