Ježíšek na návštěvě v mateřské školce Marie Majerové

30Led2020

Že se zázraky se dějí nejen o Vánocích, to všichni víme. Ale že Vánoce se ději nejen o Vánocích, to už takový známý fakt není. Tuto zkušenost však prožily děti z Mateřské školy Marie Majerové, kam minulý týden zavítal Ježíšek. Nebyl sám, měl s sebou nůši plnou dřevěných a plyšových hraček. Do jeho role se vcítil ředitel Věznice Mírov plk. Mgr. Roman Mišák, tedy ředitel věznice, ve které sami vězni vyrobili pro naše nejmenší krásné dřevěné a plyšové hračky.

Dle učitelek oddělení s názvem Sluníčka se děti již od rána těšily, co jim Ježíšek přinese za krásné hračky a po příchodu zástupců věznice do oddělení, jen tiše seděly na svých židličkách s očekáváním, až se budou moc jít na hračky podívat. Očička jim jen jiskřila.

Když bylo vše řádně nachystáno k předání, nastal ten očekávaný čas a děti se šly i se svými učitelkami, za přítomnosti ředitelky mateřské školky Hany Popelkové, DiS., podívat, co jim pan ředitel věznice přivezl. Při jejich pohledu na široké spektrum hraček na nich bylo vidět, že z počátku ani neví, kterou si vzít jako první. Každé dítě si však hned vybralo svého plyšového kamaráda, kterého již nechtělo dát z ruky a s paní ředitelkou mateřské školky bylo domluveno, že si svého „plyšáka“ vezmou domů. Kamarádů totiž není nikdo dost a těch plyšových se to týká ještě více.

Co dodat závěrem? Snad jen to, že hračky z mírovské věznice zase udělaly velkou radost pro naše děti, rozzářily jejich tvářičky, a to bylo asi to největší poděkování pro všechny zainteresované.

Jiří Johanides