Parkování u Městského úřadu Svitavy

18Úno2020

Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím na Langerově vile (kde se v těchto dnech kromě jiného přistupuje i ke stavbě lešení z jižní a západní strany pro druhou část rekonstrukce fasády) a Seniorcentru prosíme návštěvníky městského úřadu, aby preferovali parkování svých vozidel z ulice Dvořákova (viz foto) a to do konce tohoto kalendářního roku.Chceme tím předejít především případné komplikaci obecného průjezdu vozidel, už jen z důvodu nutného zachování průjezdnosti pro vozidla IZS.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Johanides