Před gymnáziem vznikne parčík

03Bře2020

Myšlenka úpravy prostoru před gymnáziem vznikala několik let, čekalo se na realizaci kruhového objezdu. Jde o prostor, který je na velmi exponovaném místě, proto je zkulturnění místa žádoucí.

Projekt předpokládá vybudování parčíku s odpočinkovou zónou, která poslouží nejen žákům gymnázia a základní školy, ale také veřejnosti. Bude navazovat z jedné strany na park Jana Palacha a na připravované úpravy před radnicí, z druhé strany na připravované úpravy zeleně na Pražské ulici. Vytvoří se tak dlouhý pás kultivované zeleně a nových dřevin podél hlavní komunikace. Návrh úprav vznikal po analýze tak, aby zjednodušil komunikaci v uvedeném prostranství, učinil ji bezpečnější, aby vytvořil odpočinkovou zónu s možnostmi využití interaktivního prostoru třeba i pro výukové potřeby škol nebo pro rodiče s dětmi a kočárky.

V první fázi se bude muset prostor připravit, dojde k zbourání nefunkční kašny a k terénním úpravám. Citlivě se přistoupí také k současným dřevinám v prostoru, naprostá většina stromů a keřů zůstane v celém prostoru směrem kulicím Sokolovská a Poličská zachována, několik stromů bylo navrženo na přemístění (patrně v onom prostoru), po konzultacích s odborníky však dojde k odstranění tří skupin dnes již nevzhledných a neperspektivních dřevin (túje, jalovec, bez černý) a jednoho malého, ale nemocného javoru.

Protože se celá úprava prostoru uskuteční do podzimu roku 2020, k odstranění vybraných současných dřevin dojde zřejmě již v březnu, samozřejmě jen v případě schválení správním orgánem ochrany přírody. Na druhou stranu projekt předpokládá výsadbu více než dvacítky nových stromů a keřů, dále skupin květin a rostlin tak, aby vznik nový zelený, klimaticky odolnější prostor, jehož část vytvoří přirozené zastínění a odhlučnění (zejména od přilehlé komunikace a kruhového objezdu). Současné vzrostlé a perspektivní stromy budou zakomponovány do prostoru. Z hlediska dřevin na tom prostor funkčně a zejména početně výrazně vydělá. Přibydou také stromy přímo před budovou školy, jeden nový strom by měl také narušit současnou pohledově až příliš velkou zadlážděnou plochu. Koruny stromů a keře by tak postupně měly vytvořit příjemné a přirozené zastínění celého prostoru a odhlučnění od komunikace.

Projekt přistupuje citlivě také k hospodaření s vodou – dešťová voda se nebude z nových chodníků ztrácet do kanálů, jak je tomu nyní, ale bude se z podstatné části vracet do půdy. Připraví se také podmínky pro budoucí využití dešťové vody stažené ze střechy školy. Chybět nebude ani instalace laviček, osvětlení, projekt uvažuje také s mlžením vody v horkých měsících. Celou akci bude financovat Pardubický kraj, kterému pozemek patří.

VIDEOVIZUALIZACE NA FACEBOOKOVÉM PROFILU MĚSTA SVITAVY ZDE

Milan Báča

Vložil: Jiří Johanides