Databáze ztracených a nalezených psů

06Bře2020

S novelou veterinárního zákona vznikla chovatelům psů povinnost v souvislosti očkováním proti vzteklině nechat psy také čipovat (pokud již nemají čitelné tetovaní provedené před 3. 7. 2011). Smyslem čipování má být umožnění zjištění totožnosti konkrétního psa. Vzhledem k množství registrů, které jsou v současné době na internetu, je vyhledání psa v podstatě nemožné. Velká část chovatelů ani neví, zda je jejich pes v nějakém registru uveden již přímo veterinárním lékařem a sami registraci u některého z poskytovatelů neprovedou. Samotný čip nese pouze číselný kód, takže bez registrace je zvíře nedohledatelné.

Státní veterinární správa v souvislosti s výše uvedeným spustila aplikaci „Databáze ztracených a nalezených psů“ na internetových stránkách Státní veterinární správy umožňující občanům, útulkům, městské či obecní policii na jednom místě sdílet informace o nálezu nebo ztrátě psa. Aplikace by měla dočasně částečně nahradit centrální registr psů, který má vzniknout od roku 2022.

DATABÁZE ZTRACENÝCH A NALEZENÝCH PSŮ ZDE

Výše uvedená databáze není registrací, proto dále zůstává možnost registrování čipů psů svitavských občanů v databázi města (s finanční úlevou z místního poplatku ze psů), které je však využitelné pouze při nálezu psa na území města Svitavy.

Jiří Johanides