Konkursní řízení na ředitele/ředitelku městského muzea

10Bře2020

Rada města Svitavy vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ ředitelky příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie ve Svitavách, s nástupem od 1. 6. 2020

Požadavky na uchazeče a jeho kvalifikační předpoklady:

 • Státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • Plná svéprávnost
 • Občanská a morální bezúhonnost
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v minimálně magisterském studijním programu
 • Praxe v humanitním oboru výhodou

Další požadované předpoklady:

 • Umění jednat s lidmi (komunikační schopnosti)
 • Organizační a řídící schopnosti
 • Znalost zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Základní přehled o ekonomických zásadách řízení příspěvkové organizace
 • Orientace v oblasti dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů výhodou
 • Znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B
 • Znalost jednacího jazyka a minimálně jednoho světového jazyka na komunikační úrovni, německý jazyk výhodou
 • Samostatnost a časová flexibilita

Způsob, termín a místo nástupu:

 • Jmenování, nástup k 1. 6. 2020, Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Lhůta pro podání písemné přihlášky: Přihlášky s požadovanými dokumenty se podávají v písemné formě do 23. 3. 2020 do 14:00 na podatelně Městského úřadu Svitavy, nebo poštou na adresu Městský úřad Svitavy,odbor školství a kultury, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy. Přihlášku s požadovanými přílohami podejte v zalepené obálce s označením: „KONKURS - Městské muzeum a galerie ve Svitavách - NEOTVÍRAT"

Bližší informace v přiloženém dokumentu.

Vložil: Jiří Johanides