Stanovisko starosty města k nouzovému stavu

12Bře2020

Vážení spoluobčané,

v důsledku vyhlášení nouzového stavu na území České republiky si Vás dovoluji informovat o krizových opatřeních na území města Svitavy:

1. Městský úřad - pokud není nutná osobní přítomnost, vyzýváme klienty Městského úřadu Svitavy, aby se na úřad obraceli jinými způsoby, nejlépe telefonicky, popřípadě emailem (veškeré kontakty jsou na webu města Svitavy)

2. Sportoviště - od 12. 3. od 18 hodin bude uzavřen Krytý plavecký bazén, sportovní hala Na Střelnici, Šapitó, objekt tribuny, hokejbalové hřiště a fotbalové hřiště v Lánech. Po konzultaci s vedením TJ Svitavy budou tréninky sportovních oddílů v důsledku uzavření sportovišť zrušeny.

3. Muzeum - objekt muzea od pátku 13. 3. uzavřen.

4. Knihovna - knihovna od pátku 13. 3. uzavřena. Knihy je možné vracet do Biblioboxu před objektem Fabriky, prodloužení výpůjčky realizujte přes telefon či webové stránky knihovny.

5. Základní školy, střední školy, Středisko volného času, Základní umělecká škola - provoz uzavřen.
Mateřské školy - v pátek 13. 3. bude rozhodnuto, zda od pondělí budou uzavřeny či nikoliv.

6. Kulturní zařízení - všechny kulturní akce zrušeny.

7. Seniorcentrum, nemocnice - je nařízen zákaz návštěv, žádáme vás o jeho dodržování.

Zároveň si Vás dovoluji informovat, že zítra ráno proběhnou koordinační jednání s řediteli příspěvkových organizací města a všech starostů okolních obcí s vedením města Svitavy. V rámci těchto jednání dojde k upřesnění krizových opatření. Prosím sledujte nadále webové stránky města, kde budeme informace týkající se této záležitosti průběžně aktualizovat.

David Šimek
starosta města Svitavy

Vložil: Jiří Johanides