Aktuální krizová opatření na území města Svitavy

29Dub2020

Aktualizace: 28. 4. 2020, 15:51

Vážení Svitavané, v této aktualitě najdete veškerá aktuálně přijatá opatření na území města Svitavy. Mějme na paměti, že se jedná o opatření prevenční, která chrání především naše zdraví. Nic cennějšího v životě nemáme, tak k sobě buďme zodpovědní.

Zpoplatněné parkování

Na základě krizového opatření vlády ČR ze dne 16. 3. 2020, byly zrušeny zóny a placené parkování ve městech, jako jedno z opatření proti šíření epidemie koronaviru. Vláda ČR uvedené nařízení nyní zrušila s účinností od 28. 4. 2020 od 00:00 hod. Nařízení vlády bylo vydáno náhle a to dne 27. 4. 2020 ve večerních hodinách. Původně bylo počítáno, že uvedené opatření bude trvat po celou dobu nouzového stavu. Vzhledem k nové situaci, proběhla dnes diskuze mezi vedením města a městskou policií s tím výsledkem, že ve Svitavách dojde k obnovení placeného parkování a zón od pondělí dne 4. 5. 2020. Uvědomujeme si, že je potřeba občany na tuto změnu včas upozornit a proto je zde dán dostatečný prostor pro rozšíření uvedené informace. Zároveň upozorňujeme, že řidič vozidla se nezaplacením poplatku za parkování vozidla dopouští přestupku a může být za jeho neuhrazení sankcionován. Placení parkovného a parkování vozidel je a bude ze strany strážníků městské policie průběžně kontrolováno a to nejenom na náměstí Míru, ale i na jiných místech ve městě. 

Omezený pohyb osob na veřejnosti

Vláda od 24. dubna upravuje zákaz volného pohybu osob. Lidé se mohou ve volném prostoru pohybovat ve skupinách maximálně do deseti osob (bližší informace najdete v sekci INFO: KORONAVIRUS).

Městský úřad

Vzhledem k novým vládním nařízením došlo od 20. dubna k plnému zpřístupnění Městského úřadu Svitavy a všech jeho agend v plném rozsahu. Přesto si dovolujeme požádat o upřednostnění elektronické a telefonické komunikace. Využijte seznam kontaktů na webu města, posílejte své dotazy na radnice[zavinac]svitavy[tecka]cz, informujte se na podatelně úřadu na čísle 461 550 211. Snažme se o neustálé minimalizování osobních styků, pokud to není nezbytně nutné.

Při pohybu po budovách úřadu dbejte na minimální doporučený odstup dvou metrů. Na budově v ulici Dvořákova funguje vyvolávací systém, u kterého jsou k dispozici igelitové rukavice. Prosíme o jejich používání při práci se systémem, děkujeme. Stejně tak jsou po budovách umístěny dezinfekční a hygienické prostředky, o jejichž používání prosíme při vstupu do úřadu i odchodu domů.

Znovu připomínáme prodloužení splatnosti poplatků ze psa do 30. června a za komunální odpad do 30. září. Využít můžete i plateb online. Pro získání platebních údajů neváhejte kontaktovat pověřené úřednice, viz kontakty níže.

Poplatek ze psa: Ilona Svobodová – tel: 461 550 444, mail: ilona.svobodova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Poplatek za komunální odpad: Jana Alexová – tel: 461 550 253, mail: jana.alexova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Děkujeme všem zodpovědným, že i nadále myslí na zdraví své i na bezpečí druhých a dodržují doporučená opatření.

Městské informační centrum

Od pondělí 27. dubna bude Městské informační centrum opět otevřené pro veřejnost. Prosíme však o minimální počet návštěvníků ve stejnou dobu.

Stravování

Nově od 4. května začne vařit jídelna ZŠ Felberova, a to v upraveném režimu pro cizí strávníky (dospělí i děti, bez ohledu na to, zda jsou žáky naší školy) za jednotnou cenu 61 Kč běžná porce/66 Kč vyšší porce masa.

Během měsíce května budou obědy vydávány do jednorázových nádob (příplatek za ně činí cca 7 Kč) a budou zahrnovat polévku, hlavní jídlo a salát nebo kompot. Výdejní okénko bude umístěno u bočního vchodu do jídelny, místo čipů se budou používat stravovací lístky. Při výdeji obědů bude nutné dodržovat nařízené rozestupy.

Čas výdeje: od 11:00 do 11:30 (v případě potřeby může být výdejní doba prodloužena).

Obědy si můžete buď zakoupit osobně v úterý 28. 4. od 11:00 do 15:30 v kanceláři školní jídelny, nebo se můžete v tento den domluvit na zaplacení telefonicky na tel. čísle 461 534 413.

Stravovací lístky je třeba si vyzvednout v úterý 28. 4. od 11:00 do 15:30 nebo v den odběru obědů v kanceláři školní jídelny.

Jídelní lístek naleznete na webových stránkách školy a na dveřích školní jídelny od pondělí 27. 4.

Dopravní omezení

Od soboty 25. dubna bude v Pardubickém kraji zahájeno odbavování cestujících a zároveň přestane platit zákaz nástupu předními dveřmi.

Od pátku 1. května budou jízdní řády autobusové dopravy v kraji posíleny na prázdninový režim. Od stejného data dojde k obnovení plného provozu v železniční dopravě.

Jízdní řády naleznete na adrese portal.idos.cz. Více informací o dopravě v Pardubickém kraji naleznete na webových stránkách OREDO nebo na tel.: 491 580 333.

Knihovna
Na základě rozhodnutí vlády s účinností od 27. dubna bude Městská knihovna ve Svitavách otevřena, a to ve zkráceném režimu až do odvolání. Některé služby budou stále pozastaveny. Provozní doba knihovny bude v pracovní dny od 8 do 16 hodin, pobyt v knihovně bude omezen pouze na dobu nezbytně nutnou, tzn. pouze pro vracení a půjčování knih. Nadále zůstává uzavřena studovna, nebude moci být využíván internet, tisk a další služby. Doporučujeme využívat službu zabookuj (objednávky knih přes katalog) a možnost platby kartou. Pro návštěvníky knihovny bude u vchodu připravena desinfekce a je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy. Maximální počet návštěvníků je omezen na deset, vstup bude povolen pouze s rouškou. Bližší informace na telefonním čísle 461 533 295 nebo na knihovna[zavinac]booksy[tecka]cz.

Pohřby, svatby, vítání občánků
Z usnesení vlády je počet účastníků na pohřbech neomezený, sňatečné obřady jsou až do odvolání pozastaveny. Vítání občánků v měsíci dubnu se nekoná, přesouvá se na 6. června 2020. V souladu s uvolněním preventivních opatření vydaných vládou ČR se mohou s platností od pondělí 20. dubna konat svatební obřady s účastí do 10 osob za dodržení předepsaných podmínek (bližší informace najdete v sekci INFO: KORONAVIRUS).

Sběrný dvůr, svoz komunálního odpadu, kompostárna

Od 15. 4. plně zpřístupněny všechny služby.

Maloobchodní prodej

Po dobu trvání nouzového stavu na území ČR se s ohledem na usnesení vlády zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: potraviny. lékárny a zdravotnické prostředky, spotřební elektronika, drogerie, pohonné hmoty, optika, krmiva a další potřeby pro zvířata, tabákové výrobky, služby prádelen a čistíren, noviny a časopisy, květinářství, zámečnictví, hobby markety, opravy silničních vozidel, servis zařízení pro domácnost, provozovny pro vyzvednutí zásilek, prodejny a opravny jízdních kol, prodejny domácích potřeb a dalších (doplníme v sekci INFO: KORONAVIRUS na webu města)

Sportoviště
Veškerá sportoviště provozovaná městem Svitavy (sportovní hala Na Střelnici, Centrální tělocvična Šapito, všechny školní tělocvičny, objekt tribun na stadioně, Krytý plavecký bazén, hokejbalová hala) jsou i nadále uzavřená. Doporučujeme pohyb na čerstvém vzduchu, je však nutné myslet na současný omezený pohyb osob (tzn. nepořádat hromadné procházky, pikniky v parcích apod.) Provoz ostatních sportovišť jako jsou tenisová hala u stadionu či hala na ulici B. Němcové zůstává na zodpovědnost provozovatele.

Vymezená doba nákupů pro seniory

Od 25. března 2020 mohou v maloobchodních prodejnách potravin a drogerií v časovém rozmezí 8:00-10:00 hodin nakupovat pouze senioři nad 65 let.

Mateřské školy

Rada města Svitavy na svém mimořádném jednání přijala usnesení, kterým se od pondělí 30. 3. až do odvolání uzavírají mateřské školy na území města Svitavy.

Výjimkou pro rodiče, kteří o ošetřovné nemají zájem, ale naopak chodí do práce a potřebují své dítě umístit do školky, zůstane přístupná MŠ Větrná, jež byla k těmto účelům stanovena.

Rodiče, kteří mají zájem o služby této školky, musí však uvědomit paní ředitelku Janu Hrubou na telefonním čísle 736 629 430 (především kvůli zajištění stravy).

Povinnost ochrany obličeje při pohybu na veřejnosti

Prosíme o dodržování nařízení vlády o ochraně dýchacích cest (nos, ústa) při pohybu mimo svá bydliště. Použijme roušku, respirátor, šátek, šálu, zkrátka cokoliv, co by mohlo zabránit případnému šíření nákazy.

Prodloužení termínů splatnosti poplatku ze psa a za komunální odpad

Zastupitelstvo města Svitavy schválilo prodloužení termínů splatnosti poplatku ze psa - nově prodlouženo do 30. června a poplatku za komunální odpad - nově prodlouženo do 30. září.

Ošetřovné pro OSVČ

Vše potřebné najdete v následujícím článku na našem webu: Informace o ošetřovném pro OSVČ. Pro více informací se obraťte na obecní živnostenský úřad na těchto kontaktech:

Vedoucí odboru
Rudolf Grim: 461 550 280, rudolf.grim[zavinac]svitavy[tecka]cz

Oddělení registrace
Lenka Nováková: 461 550 284, lenka.novakova[zavinac]svitavy.cz[tecka]br /> Jaroslava Krenarova: 461 550 283, jaroslava.krenarova[zavinac]svitavy.cz[tecka]br /> Dagmar Fochlerova: 461 550 281, dagmar.fochlerova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Prosba ředitele odpadové společnosti LIKO Svitavy

V rámci prevence pochopitelně platí dodržování hygienických zásad našich zaměstnanců. Žádáme však spoluobčany, aby byla dodržována některá opatření při nakládání s odpady i z jejich strany. Tato opatření se týkají potencionálně kontaminovaného odpadu z karantény osob. Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v karanténě, by měl být uložen v plastovém pytli na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění by pytel měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen desinfekčním prostředkem. Až poté může být odpad uložen do běžného kontejneru na odpad. Vzhledem k tomu, že je potřeba na maximální míru omezit nebezpeční přenosu nákazy při manipulaci s odpadem, doporučujeme v této situaci u osob pobývajících v karanténě nebo v domácím léčení, aby přechodně tito lidé přestali využívat systému tříděného sběru a všechen odpad raději ukládali do nádoby na komunální odpad. Připomínáme, že jde o přechodné opatření týkající se pouze občanů, kteří by tímto způsobem mohli rozšířit nákazu koronaviru, v žádném případě se nejedná o krok ke zrušení tříděného sběru.

Česká pošta

Každý den bude od 08:00 do 09:00 hodin obsluha na poštách pouze pro klienty starší 65 let.

Všechny pobočky České pošty na území města Svitavy zkracují svoji otevírací dobu - všechny budou zavírat ve všední dny v 16:00, o víkendu není od 19. 3. přístupná žádná z poboček. 

Notářský úřad Svitavy

V návaznosti na krizová opatření přijatá Vládou České republiky související s výskytem koronaviru na území ČR omezuje Notářský úřad Svitavy, Mgr. Karolína Páchová, notářka, úřední hodiny na pondělí a středu od 8:00 do 11:00 hodin
I v těchto hodinách bude omezen osobní kontakt. Potřebné dokumenty bude možno vhodit do připraveného boxu, který bude pracovníky průběžně vybírán. Jakýkoliv osobní kontakt pouze po předchozí telefonické dohodě.
 
Vaše dotazy budou zodpovídány na tel. číslech
+420739391920
+420739391919
a na emailu kancelar[zavinac]notarkasvitavy[tecka]cz

Distribuce osobních ochranných pomůcek

V sobotu 14. března v časných ranních hodinách dorazila do centrálního skladu osobních ochranných pomůcek v Chrudimi první várka respirátorů FFP3 a FFP2. Celkově jich na Pardubický kraj připadá 2050 a jsou z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví určené pouze pro infekční oddělení krajských nemocnic a zdravotnické záchranné služby. Další zásilka je očekávána v příštím týdnu.

Mateřské centrum, Hlídáček
Vzhledem k uzavření kulturního centra Fabrika je mimo provoz Mateřské a rodinné centrum Krůček, což se však nevztahuje na Hlídáček, který lze i nadále využívat, pokud rodiče nemají jinou možnost zajištění hlídání pro své děti.

Základní školy
Ředitelé a ředitelky základních škol informovali vedení města o propracovanosti systému domácí výuky, která byla na všech školách zavedena. Probíhá tedy distanční elektronická výuka, děti studují z domu. Celý vývoj situace je pečlivě monitorován a byl nastaven systém zpětné vazby s rodiči, aby se dosáhlo maximální efektivity tohoto druhu výuky. Nejedná se tedy o žádné prázdniny, nýbrž o výjimečný stav.

Salvie – přeprava osob
Dopravní služby Salvie se omezují pouze na území města Svitavy s výjimkou návštěv zdravotnických zařízení.

Kulturní akce
Všechna kulturní představení jsou nyní zrušena, kde je to možné, hledají pořadatelé náhradní termíny, případně se bude vracet vstupné. Bližší informace poskytnou přímo pořadatelé jednotlivých akcí.

Seniorcentrum
Z důvodu aktuální epidemiologické situace přistoupilo vedení k dalším bezpečnostním opatřením, tentokrát zaměřených především na stravovací provoz, s cílem ochránit uživatele a zaměstnance:

  • Od 16. 3. 2020 se ruší komerční zajištění obědů (všem, co nejsou uživateli pečovatelské služby a to jak v terénu, tak docházejícím do DPS),
  • Od 13. 3. 2020 se budou obědy uživatelům PS předávat v jednorázových krabičkách tj. bezkontaktní cestou (uživatelům služby v terénu, obyvatelům v DPS, zaměstnancům),
  • Od 13. 3. 2020 se ruší výdej na jídelně v DPS,
  • Na převoz stravy do domova bude vyčleněno auto.

Herny a kasina

S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. pozastaven provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Dne 13. března 2020 proběhla v ranních hodinách za přítomnosti Rady města Svitavy schůze vedení města Svitavy s řediteli a ředitelkami příspěvkových organizací města. Cílem této schůzky bylo vyměnit si inspirace a poznatky z posledních dní a vyhodnotit nastavení situace pro následující týdny.

O těchto nových opatřeních byli informováni i starostové a starostky ORP Svitavy na dopolední schůzi s vedením města Svitavy. Došlo ke vzájemné výměně inspirací a poznatků v rámci nastavení jednotlivých opatření i v ostatních obcích.

Jiří Johanides