Prodloužení splatnosti nájemného nebytových prostor

30Bře2020

Rada města Svitavy na svém dnešním jednání, které proběhlo historicky poprvé pomocí videokonference, schválila prodloužení splatnosti nájemného za měsíce březen a duben 2020 o tři měsíce nájemcům nebytových prostor, jejichž podnikatelská činnost byla dotčena epidemiologickou situací související s nemocí COVID-19. Po ukončení vládních opatření bude o případném snížení či prominutí nájemného jednáno individuálně na základě podané žádosti.

Jiří Johanides