III. NEDĚLNÍ HLÁŠENÍ

05Dub2020

Vážení spoluobčané,
opět po týdnu si Vás dovoluji informovat o všech opatřeních a událostech, které se za poslední týden ve Svitavách udály. Situace ve Svitavách se od minulého týdne ve městě nijak výrazně nezměnila. Jsem velmi pyšný na aktivity svitavských dobrovolníků, nadšenců v šití roušek a podporu místních firem. Také mám radost z ochotných tiskařů štítů, kterých v našem regionu jen a jen přibývá. Podařilo se nám také vybavit seniory nad 80 let základními ochrannými pomůckami. Poděkování patří i těm z Vás, kteří zodpovědně přistupujete k nastalé situaci a pomáháte tak svým chováním nebo zasíláním podnětů k neustálému zlepšování situace ve Svitavách a blízkém okolí. 

 1. Počty nakažených
  Aktuální počet pozitivně diagnostikovaných pacientů s nemocí COVID-19 v Pardubickém kraji je 175 osob. V celém okrese Svitavy je nakaženo čtrnáct osob.
   
 1. Ochranné pomůcky
  V průběhu tohoto týdne vydali pracovníci odboru sociálních věcí zdravotnický materiál z centrálních dodávek všem lékařům, zdravotnickým zařízením a organizacím poskytujícím sociální služby na Svitavsku.  Celkem bylo vydáno 9950 ústenek, 1900 respirátorů, 60l dezinfekce, 143 brýlí a 112 štítů.
   
 1. Mateřská škola
  Celý týden byla v provozu pro děti pracujících rodičů MŠ Větrná. Každý den školku navštívilo 12 – 15 dětí.
   
 1. Nákupy pro seniory
  Na základě požadavků bylo zajištěno a dovezeno 8 nákupů do domácností a rozneseno sociálními pracovnicemi 48 roušek dle individuálních požadavků sdělených na krizovou linku.
   
 1. Dezinfekce
  Za tento týden jsme sehnali 2025 litrů dezinfekce na ruce.  Z toho 575 litrů poskytnul Pardubický kraj a ta byla převážně přidělena lékařům, lékárnám, obcím správního obvodu a organizacím. Dalších 450 litrů jsme zajistili dle požadavků pro obce správního obvodu. A posledních 1000 litrů jsme zakoupili pro potřeby města a jeho organizací. 
   
 1. Péče o seniory
  V pátek 3. dubna 40 zaměstnanců organizací města navštívilo 800 seniorů starších 80 let. Všichni byli obdarováni dezinfekčním roztokem v dávkovači, rouškou a informačním letákem s kontakty na aktuální služby. Během tohoto dne jsme nabrali i několik podnětů na zajišťování stravy a dalších služeb. Děkuji všem dobrovolníkům za pomoc. Děkuji společnosti Qanto, která věnovala 300 litrů dezinfekce pro tyto účely. Děkuji Charitě Svitavy, která na tuto akci poskytla 1000 kusů roušek, z toho 500 kusů ušili pracovníci Charity. Dále děkuji společnosti Grafiko a Svitap za dodané roušky. Také děkuji společnosti Signo Solar PP04 s.r.o., která poskytla městu 50.000 Kč na nákup roušek.
   
 1. Informace ze Salvie
  Od úterý 7.4. bude při nástupu do vozidla v rámci přepravy osob všem klientům měřena teplota pomocí bezkontaktního teploměru. Služba osobní asistence je i nadále poskytována všem klientům. Pouze u nových zájemců o službu je požadován doklad o provedení testu na COVID-19 s negativním výsledkem.
   
 1. Tiskne celé Svitavsko
  Do projektu tisku štítů pro zdravotníky je aktuálně zapojeno 66 tiskařů. Za tento týden bylo vyrobeno 500 štítů, z toho 162 štítů dostali zdravotníci na Svitavsku. Zítra ráno dojde k předání 113 štítů. Tím budou všichni zdravotníci našeho spádového území vybaveni ochranným štítem. Moc děkuji všem iniciátorům a tiskařům.
   
 1. Prodloužení splatnosti nájemného
  Rada města Svitavy na svém jednání dne 23.3. schválila prodloužení splatnosti nájemného za měsíce březen a duben 2020 o tři měsíce nájemcům nebytových prostor, jejichž podnikatelská činnost byla dotčena epidemiologickou situací související s nemocí COVID-19. Po ukončení vládních opatření bude o případném snížení či prominutí nájemného jednáno individuálně na základě podané žádosti.
   
 1. Kino
  V rámci kulturní nabídky začalo svitavské kino opět promítat. Tentokrát se jedná o online vysílání, které můžete sledovat v domácím prostředí. Více o tomto projektu a filmové nabídce zjistíte na: https://www.svitavy.cz/cs/m-8127-domaci-online-kino/?fbclid=IwAR1BfIm9E7G7AGnM2wlrNutZcgwaMPoirZZr7jdMxPwvS4LpbdS5SluqeJc. Rekordní sledovanost proběhla ve čtvrtek, kdy představení  sledovalo  58 domácností.
   
 1. ČEZ Krizová pomoc
  V tomto týdnu jsme podali žádost do grantového programu Nadace ČEZ. S naší žádostí jsme byli úspěšní a získali jsme 50 000 Kč na nákup respirátorů a roušek.

Jak jistě víte, vláda prodloužila platnost přijatých usnesení v boji proti koronaviru do 11. dubna. A tak blížící se velikonoční svátky letos prožijeme ve zcela jiné podobě.  V této souvislosti bych Vás chtěl poprosit, abyste si našli čas na Vaše blízké, rodinným přátelům aspoň zavolali a popřáli pěkné svátky a vyrazili do přírody očistit duši od všech negativních vlivů. Rád bych poděkoval také těm, kteří se o víkendu zapojili do projektu Ukliďme Česko, byť samostatně a neorganizovaně. Pokud máte fotografie z úklidu, zašlete nám je, prosím, na oficiální portál.

Pěkný velikonoční týden
David Šimek, starosta
Tel.: 732 504 588