IV. NEDĚLNÍ HLÁŠENÍ

12Dub2020

Vážení spoluobčané,

opět po týdnu si Vás dovoluji informovat o dění v našem městě. Ikdyž postupně dochází k uvolňování podmínek nouzového stavu, cítím velký respekt k Vám, občanům, kteří se snažíte respektovat jednotlivá nařízení. Díky tomu se nám daří ve Svitavách udržet situaci stabilizovanou. Moc Vám za to děkuji!

 1. Aktuální stav
  Aktuální počet pozitivně diagnostikovaných pacientů s nemocí COVID-19 v Pardubickém kraji je 218 osob. V celém okrese Svitavy je k dnešnímu dni 16 osob, nicméně situace ve městě je stále neměnná.
   
 2. Mateřská škola
  Stále v nouzovém režimu byla otevřena MŠ Větrná, do které denně chodilo 12 – 15 dětí. Ředitelé mateřských škol připravili novou podobu zápisu do MŠ. Více o tom bude napsáno v květnovém čísle Našeho města, případně se podívejte na televizní reportáž CMS TV.
   
 3. Nákupy pro seniory
  I tento týden jsme zajišťovali nákupy pro seniory. Této služby využilo za celý týden 10 osob. Se službou budeme i v následujícím týdnu pokračovat. Případní zájemci volejte v čase 8-10 hodin svoji objednávku na telefonní číslo 731637766, 461534300.
   
 4. Dezinfekce pro seniory
  V úterý 7. dubna pracovníci úřadu navštívili seniory, které se nepodařilo zastihnout minulý týden. Pokud někdo bude potřebovat roušku, prosím volejte na tel. 721846188
   
 5. Respirátory
  Tento týden jsme z daru od Nadace ČEZ koupili 300 ks respirátorů od společnosti Designled. Děkuji Tomáši Kembitzkému za darování dalších 30 ks. Část těchto respirátorů poslouží pro onkologicky nemocné pacienty. Pokud někdo budete mít o respirátor zájem a patříte mezi jmenované pacienty, prosím zavolejte na tel. 721846188, dovezeme Vám ho.
  Dále nám darovali svitavští Tuři 10 000 ks respirátorů a 6000 ks roušek, které jsou určeny pro sociální služby Svitavska. Hned po neděli je hráči basketbalového klubu rozvezou do jednotlivých zařízení. Moc za to děkuji Jindrovi Horákovi.
   
 6. Rychlotesty
  Tento víkend svitavská zařízení Seniorcentrum a Domov na rozcestí získaly po 400 kusech rychlotestů, které slouží k pravidelnému testování všech zaměstnanců každých čtrnáct dní.
   
 7. Tiskne celé Svitavsko
  Projekt výroby štítů běží na plné obrátky. V pondělí 6. dubna jsme získali dalších 116 štítů, které byly rozdány do jednotlivých ordinací. Tím pádem jsou všechna zdravotnická zařízení a sociální služby na Svitavsku vybaveny těmito pomůckami. Velký dík patří Střednímu odbornému učilišti Svitavy za výrobu dalších 900 ks štítů. Tím ovšem projekt nekončí, je třeba pomoci i lékařům a zařízením v celém okrese. Moc za to děkuji všem zapojeným.
   
 8. Sběrný dvůr
  Od středy 15. dubna bude znovu otevřen sběrný dvůr na Olomoucké ulici. U vstupu budou připraveny i kontejnery se zeminou z naší kompostárny pro Vaši potřebu.
   
 9. Roušky – nákrčníky
  Díky spolupráci se svitavskou firmou Omniasport vyrábíme krásné svitavské roušky a nákrčníky pro cyklisty a aktivní sportovce. V nejbližších dnech Vám představíme formu, jak tyto skvělé pomůcky pro pobyt v přírodě můžete zdarma získat.
   
 10. Přístroj na zjišťování COVID-19
  Jak všichni víte, litomyšlská laboratoř může analyzovat pacienty s nemocí COVID-19. V této souvislosti budou v nejbližších dnech do nemocnice pořízeny další dva přístroje, aby docházelo k vyššímu testování nakažených. Cena jednoho přístroje činí 600 tis. Kč. Pokud by kdokoliv z Vás chtěl přispět na pořízení tohoto přístroje, můžete zaslat do Nadačního fondu V.O. Ottendorfera na číslo účtu 3951098369/0800 pod var. symbolem 227444 Váš finanční obnos, který bude použit na nákup tohoto přístroje. Zároveň jsme připraveni s Vámi sepsat darovací smlouvu. Moc za to děkuji.

Moc Vám všem ještě jednou děkuji za respektování všech opatření. Zítra nás čeká velikonoční pondělí. Díky všem opatření, bude výrazně jiné. Určitě s dětmi upleťte pomlázku, obarvěte vejce, upečte beránka. Jen klasickou pomlázku omezte pouze na členy Vaší rodiny, se kterou trávíte každodenní styk. Nezapomeňte i na Vaše blízké přátele a další rodinné příslušníky a alespoň jim zavolejte, určitě je to potěší.
Moc Vám všem děkuji, SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME.

Krásné Velikonoce

David Šimek, starosta
Tel. 732504588