V. HLÁŠENÍ

28Dub2020

Vážení spoluobčané,
opět po delší době si Vás dovoluji informovat o průběhu jednotlivých opatření v rámci nouzového stavu ve Svitavách. Postupně dochází k uvolňování jednotlivých opatření, nicméně Vás prosím o respektování stále platných nařízení. Mezi ty nejhlavnější patří nošení roušky a dodržování dostatečného rozestupu 2 metrů.

 1. Aktuální stav
  Aktuální počet pozitivně diagnostikovaných pacientů s nemocí COVID-19 v Pardubickém kraji je 265 osob. V celém okrese Svitavy je k dnešnímu dni 32 osob, nicméně situace ve městě je stále neměnná.
   
 2. Farmářské trhy
  První letošní trhy proběhnou na náměstí tuto středu od 8 do 16 hodin. Můžete se těšit na patnáct prodejců (mléčné výrobky, uzeniny, králíci, sadba, jablka, brambory, frgály, med, zdravá výživa). V rámci dodržení všech vládních nařízení bude na tržišti zajištěna dezinfekce rukou. Vás všechny prosím o dodržování rozestupu.
   
 3. Nájemné v městských bytech
  Rada města na pondělním jednání schválila nenavyšování nájmu o inflaci v městských bytech. Rozhodla tak na základě doporučení bytové komise. Vzhledem k souvislostem s výskytem nemoci COVID-19 tak bude stávající výše nájemného uplatňována i v dalším období od 1. července 2020.
   
 4. Zápis do 1. tříd
  V minulém týdnu proběhl zápis do 1. tříd, poprvé bez účasti dětí. Celkem se zapsalo 226 dětí, z toho 53 dětí požádalo o odklad školní docházky. Ředitelé škol hodnotí administrativní stránku zápisu velmi kladně a přimlouvají se, aby tato část byla takto realizována i v následujících letech. K této části doufáme, že příští rok přibude i přímé setkání s dětmi.
   
 5. Mateřské školy
  Stále jsou všechny školky uzavřené, jen v nouzovém režimu je v provozu MŠ Větrná. Tu denně navštěvuje 12–15 dětí. Stále platí, že pokud rodiče pracují a nemají možnost zajistit hlídání pro své dítě, mohou využít této školky. Oficiální otevření všech mateřských škol plánujeme od 25. května. Blíže budeme informovat později. V termínu od 4. 5. do 7. 5. a od 11. 5. do 13. 5. bude postupně ve dvou fázích probíhat v upraveném režimu zápis do mateřských škol.
  Informace najdete v květnovém čísle Našeho města, během tohoto týdne vydáme i aktualitu na web města, informace bude zveřejněna i na sociálních sítích.
   
 6. Knihovna
  Od pondělí 27. dubna zahájila provoz Městská knihovna ve Svitavách, nýbrž ve zkráceném režimu, a to až do odvolání. Některé služby jsou tedy stále pozastaveny. Provozní doba knihovny je v pracovní dny od 8 do 16 hodin, pobyt v knihovně je omezen pouze na dobu nezbytně nutnou, tzn. pouze pro vracení a půjčování knih.
  Nadále zůstává uzavřena studovna, není tudíž možné využívat internet, tisk a další služby.
  Doporučujeme využívat službu zabookuj (objednávky knih přes katalog - https://www.booksy.cz/?page_id=2850), možnost platby kartou, k vracení knih můžete stále využívat bibliobox umístěný před Fabrikou.
  Pro návštěvníky knihovny je u vchodu připravena dezinfekce a je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy. Maximální počet návštěvníků je omezen na deset, vstup je povolen pouze s rouškou.
  Výpůjčky jsou všem prodlouženy až do 30. června.
   
 7. Dezinfekce veřejných prostor
  V minulém týdnu bylo provedeno dezinfikování veřejných prostor. Dezinfikovány byly lavičky, koše, koše na psí exkrementy, zábradlí, mobiliář naučných stezek a venkovních posiloven, dětská hřiště a další mobiliář, kde se předpokládal styk osob s povrchem.
   
 8. Roušky, šátky
  Minulý víkend proběhla soutěž o šátky. Celkem 650 soutěžících vyrazilo do přírody v okolí města, aby “zabojovali” o svitavský šátek. Soutěž je již ukončena, případní zájemci o šátek či svitavskou roušku, mohou navštívit informační centrum, kde se dají obě věci zakoupit.
   
 9. Informační centrum
  Od pondělí 27. dubna je již od 8:00 do 17:00 hodin otevřeno informační centrum. Většina standardních služeb je opět poskytována.
   
 10. Přístroj na zjišťování COVID-19
  Na jednání rady města dne 4. května budeme hlasovat o poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč Litomyšlské nemocnici na nákup přístroje pro testování osob na COVID-19. Pokud by kdokoliv z Vás chtěl přispět na pořízení tohoto přístroje, můžete zaslat do Nadačního fondu V. O. Ottendorfera na číslo účtu 3951098369/0800 pod var. symbolem 227444 Váš finanční obnos, který bude použit na nákup tohoto přístroje. Zároveň jsme připraveni s Vámi sepsat darovací smlouvu. Moc za to děkuji. Děkuji paní notářce Šárce Navrátilové za poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč.
   
 11. Distribuce ochranných pomůcek
  V minulém týdnu pokračovalo rozdělování ochranných pomůcek všem zdravotnickým zařízením a sociálním službám v ORP Svitavy. Celkem bylo rozděleno 8900 ks roušek, 1344 ks respirátorů, 10950 ks rukavic, 133 ks obleků, 73 ks brýlí a 53 ks štítů.
   
 12. Respirátory
  Na odboru sociálních věcí jsou k dispozici pro onkologicky nemocné pacienty respirátory. Pokud někdo budete mít o respirátor zájem a patříte mezi jmenované pacienty, prosím zavolejte na tel. 721846188, dovezeme Vám ho.

Děkuji Vám všem za respektování všech nařízení. Pokud budete cítit, že by město mělo někde cíleně pomoci, či učinit nějaká opatření, můžete se na mě obrátit, rozhodně se Vaším podnětem budeme na jednání bezpečnostní rady zabývat.
Nedokážu odhadnout, jaká situace bude panovat po uvolňování opatřeních, ale chci věřit, že se situace bude zlepšovat a šíření viru se bude zpomalovat.
Pevně věřím, že příznivá situace v regionu bude stejná i po státním svátku.

David Šimek, starosta
Tel. 732504588, david.simek[zavinac]svitavy[tecka]cz