Výroční zpráva Květné Zahrady, z.ú. za rok 2019

Květná Zahrada, která 14 let pracuje v našem regionu se postupně stala jedním ze důležitých partnerů veřejné správy – obcí i Pardubického kraje v oblasti poskytování sociálních služeb. Základním cílem Květné Zahrady je cesta našich klientů k samostatnosti a odpovědnosti.

Organizace se zaměřuje především na pomoc ohroženým a rizikovým dětem, mladým lidem do 29 let, kteří se vrací nejčastěji ze zařízení pro výkon ústavní výchovy. V posledních letech se ústav intenzivně soustřeďuje také na pomoc rodinám všech svých klientů. Květná Zahrada provozuje Dům na půl cesty (DPC), několik bytů pro klienty z DPC a je také zřizovatelem Střediska výchovné péče Svitavska - Alfa. V neposlední řadě je také důležitým sociálním podnikem. Na Farmě Květná se zaměřuje na práci s klienty v řadě zemědělských činností (výroba sýrů, sušeného ovoce, moštárna apod.). V místě svého sídla – v obci Květná – se ústav stal významnou součástí občanského, společenského a kulturního života.

Jsme velmi rádi, že se nám všem společně práce daří a těšíme se na další období společné práce v oblasti pomáhání.

Pod odkazem naleznete výroční zprávu Květné Zahrady za kalendářní rok 2019.

Děkujeme všem pracovníkům, členům správní rady, příznivcům, dobrovolníkům, Úřadu práce ČR, Krajské pobočce v Pardubicích, Pardubickému kraji, dalším úřadům, institucím, spolupracujícím neziskovým organizacím, zástupcům partnerských měst Svitav, Poličky, Litomyšle, Moravské Třebové, obci Květná i mnoha drobným dárcům za jejich finanční příspěvky, snahu, přízeň či podporu.

Zpracoval: Mgr. Ferdinand Raditsch, ředitel Květné Zahrady, z.ú. a PhDr. Erich Stündl, předseda Správní rady Květné Zahrady, z.ú.

Fotogalerie