Výroční zpráva LSA Partners za rok 2019

Město Svitavy dlouhodobě spolupracuje s neziskovou organizací LSA Partners, která je zastřešujícím subjektem pro Laxus a Semiramis, jež se aktivně v našem regionu účastní především prevence závislostí. Laxus pracuje v oblasti terénních a ambulantních služeb pro uživatele drog a jejich rodiny nebo blízké, Semiramis se připravuje na pomoc regionu v oblasti primární prevence v některých školských zařízeních. Obě organizace pracují v duchu hesla - Pomáháme najít ten správný směr...

Odborné i laické veřejnosti předkládáme výroční zprávu organizace za rok 2019 a děkujeme všem pracovníkům za jejich profesionální práci a pomoc.

Z podkladů organizace zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie