Realizace úspor energie - Komunitní dům seniorů Svitavy

Cíle projektu:

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy  zateplením  obvodového pláště, snížení emise skleníkových plynů.

Popis projektu:

V rámci projektu bude provedeno zateplení obvodového zdiva zrekonstruovaného komunitního domu seniorů, výměny oken a zateplení střechy budovy.

Definice zdrojů (včetně DPH):

Celkové náklady projektu 6 096 664.- Kč, z nichž 65 % je financováno z rozpočtu města Svitavy a 35 % z fondů Evropské unie.

Doba realizace: 2019 -  2020

Vedoucí projektu: Pavel Čížek                Dotační management: Ing. Jiří Škrabal

Dotační program: 


Fotodokumentace:

Datum: 15. 10. 2020