Týden nízkoprahových klubů s Bonanzou Vendolí

Ve dnech 20.9. až 24.9. proběhne za účasti neziskové organizace Bonanza Vendolí tzv. "Týden nízkoprahových klubů". Při této příležitosti zveme širokou veřejnost k návštěvě nízkoprahového klubu „Díra“ ve Svitavách, který spadá pod tuto organizaci.

Rádi bychom přítomné seznámili s činností a aktivitami realizovanými v rámci našeho klubu. Během celého týdne budou probíhat dny otevřených dveří, kde si můžete prohlédnout prostory klubu a zúčastnit se připravených aktivit. Aktivity budou zaměřené mimo jiné na téma „Jak se žije teenagerům“. Na toto téma pro vás máme připravenou projekci a prezentaci. Máte možnost si u nás zahrát společenské hry a vědomostní soutěže nebo si s námi společně pohovořit v debatách na daná témata. Témata se snažíme vždy přizpůsobit potřebám našich klientů, volíme zejména z okruhu škola, rodina, volný čas či návykové látky.

V tomto týdnu navštívíme základní školy ve Svitavách a okolí, ve kterých žáky blíže seznámíme s činností našeho klubu a možností využít našich služeb. S našimi klienty vyrazíme také do ulic rozdávat placky s naším logem, letáčky a seznámit širokou veřejnost s naší organizací a se smyslem naší práce. Pro všechny návštěvníky klubu bude připraveno malé občerstvení.

Těšíme se na setkání s vámi!

Zpracovala: Věra Maloňová, pracovnice NK Díra ve Svitavách

Fotogalerie