Výroční zpráva Bonanzy Vendolí, z.ú. za rok 2021

Bonanza Vendolí, z.ú. je téměř 20 15 let jedním z hlavních partnerů města Svitavy v oblasti sociální prevence. Pomáhá zejména znevýhodněným dětem a jejich rodinám v obtížných životních situacích, kdy potřebují krátkodobou nebo střednědobou pomoc. Organizace provozuje například nízkoprahové kluby ve Svitavách a na svém statku ve Vendolí. Je realizátorem dlouhodobě velmi úspěšných resocializačních programů pro děti s projevy maladaptivního chování a na ně navazujících aktivit pro rodiče. Samostatnou činností jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a řada dalších doprovodných aktivit, programů nebo projektů v oblasti dobrovolnictví, ochraně přírody a jezdeckém sportu.

Celou zprávu v pdf naleznete pod tímto odkazem: Výroční zpráva Bonanzy Vendolí za rok 2021

Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy a předseda Správní rady Bonanzy Vendolí, z.ú.

Fotogalerie