Den otevřených dveří neziskové organizace Bonanza Vendolí, z.ú.

Dne 21.9.2022 uspořádala na svém statku ve Vendolí nezisková organizace Bonanza Vendolí tradiční Den otevřených dveří. Cílem bylo seznámit návštěvníky z řad laické i odborné veřejnosti s prostory, vybavením a činnostmi organizace působíci v sociální oblasti zaměřené především na péči o ohrožené děti a jejich rodiny.
Na programu bylo komentované provedení vnitřními i venkovními prostory, fotografická výstava historie statku, ukázky práce s koněm ze země a také ukázky hiporehabilitace, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet vedení koně, jízdu i cvičení na koňském hřbetě pod dohledem zkušených lektorů.
V průběhu odpoledne současně probíhala v prostorách statku soutěž pro děti v „Hobby horsingu“. Vzhledem k nepřízni počasí, nebyla účast velká, o to více však příležitosti využili zájemci o ukázky praktické části, kterým jsme se mohli v menším počtu více věnovat. Pro návštěvníky bylo také připravené drobné občerstvení.

Za organizaci Bonanza Vendolí, z.ú.
Ing. Michaela Kašparová

Fotogalerie