Vyhodnocení projektu Krok za krokem přes bariéry – 2011

03Úno2012

   V zasedací místnosti MěÚ Svitavy se 2.února uskutečnilo setkání realizátorů projektu Krok za krokem přes bariéry. Jedná se o projekt sociální prevence města Svitavy. Cílem projektu je resocializace, reedukace a aktivizace obyvatelek Azylového domu pro matky s dětmi, který provozuje ve Svitavách v ulici Nerudova Oblastní spolek Českého červeného kříže (dále jen AD).
Na setkání si realizátoři vyměnili zkušenosti z práce s matkami a dětmi v AD a zhodnotili dosavadní dvouletý vývoj projektu. Projekt je v praxi uskutečňován prostřednictvím dílen v AD, pravidelnou přípravou na školní vyučování dětí nebo soustavnou aktivizační činností pracovnic MC. U některých matek se daří naplnit jeden z dílčích cílů projektu, kterým bylo jejich „vtažení“ do pravidelné činnosti přímo v prostorách MC Krůček ve Fabrice. Dílčí změny jsou zaznamenávány také v sociálních dovednostech některých matek, na nichž soustavně pracují sociální pracovnice AD. Přítomní se shodli, že s přispěním projektu v azylovém domě pro matky s dětmi postupně vzniká prostředí sounáležitosti, podpory a pomoci, které přispívá ke zlepšení celkového postavení obyvatelů AD v místní komunitě i ve společnosti. Jedná se však o postup odpovídající názvu projektu – krok za krokem…přes bariéry…
   Cílem pracovního setkání bylo kromě vyhodnocení projektu v roce 2011 a diskuse o podobě projektu v roce 2012, případně v dalších letech a současně informování přítomných o dalších aktivitách v oblasti sociální prevence, které připravuje město Svitavy.
   Záměrem projektu Krok za krokem přes bariéry je v roce 2012 rozšířit aktivizační práci pracovnic mateřského centra i do dvou tzv. zácvikových bytů vybudovaných v kojeneckém ústavu a přispět k zlepšení sociálních dovedností mladých matek umístěných v těchto bytech. Podoba rozšířeného projektu pro rok 2012 bude současně ověřením postupů a metod práce, jež by v roce 2013 byly využity v šesti výcvikových bytech města Svitavy, které budou vybudovány v bytovém domě v ulici Milady Horákové v případě, že město Svitavy získá státní účelovou dotaci.

   Setkání se účastnila skupina realizátorů z Mateřského a rodinného centra Krůček – Monika Čuhelová, Anna Petrová, Pavlína Černá, Tereza Veitová a Iva Dvořáková, pracovnice Azylového domu pro matky s dětmi ve Svitavách - Miloslava Burešová, Dana Říkovská, sociální pracovnice Kojeneckého ústavu a dětského domova Svitavy - Petra Kovářová, sociální pracovnice Městského úřadu ve Svitavách - Šárka Řehořová, Eva Huschková, Světlana Richtrová, Jitka Říhová, Jiřina Horská a koordinátor projektu Erich Stündl.

Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

 

 

Zuzana Pustinová

Fotogalerie