Setkání k problematice bezdomovectví

01Bře2012

Dne 29.2.2012 se v budově radnice z podnětu Sociálního odboru MěÚ ve Svitavách uskutečnilo za účasti vedení města Svitavy pracovní setkání subjektů, jejichž činnost se v některých aspektech dotýká problematiky bezdomovectví. Setkání se účastnili zástupci některých nestátních neziskových organizací: Charity Svitavy, Krizového centra J. J. Pestalozziho, Oblastního spolku ČČK ve Svitavách, Azylového domu pro matky s dětmi v Koclířově, Azylového domu pro muže ve Svitavách, dále zástupci církví: římskokatolické, českobratrské evangelické, pravoslavné; provozovatelé ubytovny Svitapu a zástupci některých organizací, jež disponují veřejnými prostory: Nemocnice ve Svitavách, SKS Svitavy (Fabrika) apod. Setkání doplnili zástupci odboru sociálních věcí a zdravotnictví, městské policie a koordinátor prevence kriminality.
Cílem setkání bylo společné hledání možností, jak řešit problematiku bezdomovectví ve Svitavách. Každý z účastníků dostal prostor pro vlastní vyjádření k předmětnému problému a navržení možností, jak z pohledu vlastní organizace pomoci do budoucna lidem bez domova.
Na základě získaných poznatků budou probíhat jednání s konkrétními subjekty s cílem doplnit systém specifických služeb pro jednotlivé cílové skupiny ohrožené ztrátou bydlení tak, aby byl nastaven konkrétní systém pomoci, který bude směřovat k socializaci a maximálnímu využití potencionálu jednotlivých osob. Záměrem města je pomáhat, ale současně apelovat na osobní odpovědnost jednotlivců nebo rodin.
Po ukončení jednání město Svitavy připraví detailní informaci o aktuálním systému pomoci pro veřejnost.

Zpracoval: E. Stündl, koordinátor prevence
Foto z jednání: Zuzana Pustinová

Fotogalerie