Poskytnuté informace za rok 2016

odpověď na žádost ze dne 6. 1. 2016 o informaci týkající se legitimování městskou policií

žádost ze dne 13. 1. 2016 o zaslání spisu o dopravním přestupku
Doprovodná informace: Předmětem žádosti bylo poskytnutí kompletního spisu vedeného odborem dopravy Městského úřadu Svitavy ve věci dopravního přestupku (překročení rychlosti). Žadateli byla informace poskytnuta dne 26.1.2016 na CD nosiči.

odpověď na žádost ze dne 31. 1. 2016 o zaslání investičních plánů města pro rok 2016

odpověď na žádost ze dne 17. 2. 1016 o informaci o výši odměny člena zastupitelstva Ing. J. Kytýra, datu a místu jeho narození a o výši platu vedoucího odboru rozvoje města Ing. Milana Oblouka a o datu a místu jeho narození

odpověď na žádost ze dne 22. 2. 2016 o zaslání investičních plánů města pro rok 2016

žádost ze dne 6. 3. 2016 o zaslání faktur doručených v letech 2010 - 2015
Doprovodná informace: Předmětem žádosti bylo poskytnutí seznamu všech všech faktur doručených městu Svitavy za období 2010 až 2015. Žadateli byla informace poskytnuta dne 15.3.2016 na CD nosiči.

odpověď na žádost ze dne 16. 3. 2016 o informace o výdajích v oblasti IT/ICT a výdajích do oblasti vybraných komunálních služeb

odpověď na žádost ze dne 23. 3. 2016 o informaci, v jaké podobě a jak dlouho uchovává zdejší správní orgán odeslané datové zprávy

odpověď na žádost ze dne 23. 3. 2016 o poskytnutí informací, týkajících se zákona o střetu zájmů

odpověď na žádost ze dne 8. 4. 2016 o informace ve věci neřešení problému s umisťováním dětí do mateřských škol

odpověď na žádost ze dne 13. 4. 2016 o poskytnutí informace o spisové službě

odpověď na žádost ze dne 14. 4. 2016 o poskytnutí smluv a dodatků na pronájem Horního rybníka a retenční nádrže Českému rybářskému svazu, MO Svitavy

žádost ze dne 15. 4. 2016 o informace týkající se řízení o dopravním přestupku
Doprovodná informace: Předmětem žádosti bylo poskytnutí kopie správního spisu vedeného odborem dopravy Městského úřadu Svitavy ve věci přestupku (protokol z ústního jednání včetně případných výpovědí svědků, policejní spis v dané věci a obsah správního spisu). Informace byla žadateli poskytnuta dne 21.4.2016 zasláním kopie spisu.

odpověď na žádost ze dne 25. 4. 2016 o informace o veřejné zakázce "Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy"

odpověď na žádost ze dne 26. 4. 2016 o informace spojená se stížností na systém nakládání s dětmi v mateřských školách

odpověď na žádost ze dne 28. 4. 2016 o informace o loveckých lístcích vydaných cizincům

žádost ze dne 29. 4. 2016 o informace týkající se řízení o dopravním přestupku
Doprovodná informace: Předmětem žádosti bylo poskytnutí kopie správního spisu vedeného odborem dopravy ve věci přestupku (protokol z ústního jednání včetně případných výpovědí svědků, policejní spis v dané věci a obsah správního spisu). Informace byla žadateli poskytnuta dne 3.5.2016 zasláním kopie spisu.

odpověď na žádost ze dne 2. 5. 2016 o informace o výši nákladů vynaložených městem a organizacemi města na údržbu, opravy a úklid Horního rybníka, retenční nádrže a okolních pozemků v letech 2011 - 2015

odpověď na žádost ze dne 4. 5. 2016 o poskytnutí všech dokladů, které jsou součástí žádosti o dodatečné povolení akce "Revitalizace toku Svitavy v ř. km 74,960 - 75,280

odpověď na žádost ze dne 19. 5. 2016 o informace o radarových rychloměrech

žádost ze dne 7. 7. 2016 o zaslání dokumentů souvisejících s projednáváním dopravního přestupku
Doprovodná informace: Předmětem žádosti bylo poskytnutí kopie správního spisu vedeného odborem dopravy Městského úřadu Svitavy ve věci přestupku. Informace byla žadateli poskytnuta dne 20.7.2016 zasláním kopie spisu.

odpověď na žádost ze dne 17. 7. 2016 o informace o schválení a uzavření smlouvy mezi městem a Českým rybářským svazem, z.s.

žádost ze dne 18. 7. 2016 o zaslání spisu do datové schránky zmocněnce
Doprovodná informace: Předmětem žádosti bylo poskytnutí kopie správního spisu vedeného odborem dopravy Městského úřadu Svitavy ve věci přestupku. Informace byla žadateli poskytnuta dne 22.7.2016 zasláním kopie spisu.

odpověď na žádost ze dne 19. 9. 2016 o zaslání kopie smlouvy o výpůjčce SV 08/02 z 28.8.2002

odpověď na žádost ze dne 2. 10. 2016 o poskytnutí informací z důvodu probíhajícího šetření dozorčí komise MO ČRS Svitavy

odpověď na žádost ze dne 20. 10. 2016 o informace o technologickém zabezpečení čištění odpadních vod v ČOV

odpověď na žádost ze dne 1. 11. 2016 o informace o jednání Českého rybářského svazu s městem Svitavy

odpověď na žádost ze dne 9. 12. 2016 o zaslání statistik nápadu trestné činnosti v obci za r. 2015 v měsíčních intervalech