Výroční zpráva Centra J. J. Pestalozziho za kalendářní rok 2016

29Črv2017

V oblasti sociální prevence se město Svitavy dlouhodobě opírá o několik klíčových partnerů. Jedním z nejvýznamnějších je Centrum J. J. Pestalozziho se sídlem v Chrudimi, které je mimo jiné zřizovatelem a provozovatelem Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách.
Pro informaci odborné veřejnosti, členů zastupitelstva, pracovníků médií i občanů města uveřejňujeme výroční zprávu Centra J. J. Pestalozziho, která v oblasti pomáhání působí 24 rokem a patří v ČR k těm nejstarším a nejzkušenějším.

Ve zprávě naleznete řadu informací o činnosti i hospodaření celé organizace v roce 2016 a také představení činnosti místního krizového centra, které je oporou v pomoci pro stovky občanů našeho města i regionu.

Další informace naleznete případně na webových stránkách organizace.

Děkujeme všem pracovníkům za jejich každodenní pomoc.

Z podkladů organizace připravil: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie