Výroční zpráva Centra J. J. Pestalozziho za rok 2019

Město Svitavy více jak 10 let spolupracuje s Centrum J. J. Pestalozziho se sídlem v Chrudimi, kde tato nezisková organizace působí již 27 rokem. Centrum J. J. Pestalozziho je mimo jiné zřizovatelem a provozovatelem Krizového centra ve Svitavách. Pro informaci odborné veřejnosti, členů zastupitelstva, pracovníků médií i občanů města uveřejňujeme komplexní výroční zprávu Centra J. J. Pestalozziho za kalendářní rok 2019.

Ve zprávě naleznete řadu informací o pomáhání i hospodaření celé organizace v roce 2019 a také představení činnosti služeb krizového centra ve Svitavách, které v našem městě pomohlo již více jak 570 osobám, kterým poskytlo téměř 2.500 konzultací v oblasti krizové pomoci a odborného sociálního poradenství. Je zřejmé, že Krizové centrum Svitavy je velkou oporou pro stovky občanů našeho regionu.

Další informace naleznete případně ve výroční zprávě v pdf. nebo na webových stránkách organizace.

Děkujeme vedení organizace i všem pracovníkům za jejich každodenní pomoc.

Z podkladů organizace připravil: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie