Prevence kriminality

 
12Úno2013

Klubík - klub pro romské ženy a dívky

Klubík - klub pro romské ženy a dívky

Dne 6. 2. 2013 byl pro uživatele Terénních programů Svitavy poprvé otevřen sociálně aktivizační klub určený romským ženám a dívkám, které se chtějí naučit novým technikám ručních prací a dozvědět se nové informace o sociální problematice. Na prvním setkání paní ...

celý článek

07Úno2013

Signální zpráva z výzkumu veřejného mínění zaměřeného na "Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky“

Signální zpráva z výzkumu veřejného mínění zaměřeného na "Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky“

Činnost komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy čerpá z metodické podpory Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (dále jen OPK MV ČR) a Republikového výboru pro prevenci kriminality při Úřadu vlády ČR. Součástí podpory jsou kromě pravidelného ...

celý článek

07Úno2013

Zpátky, jinak - nový život po návratu z vězení nebo léčby bude nyní jednodušší

Zpátky, jinak - nový život po návratu z vězení nebo léčby bude nyní jednodušší

Dlouhodobým smluvním partnerem města Svitavy pro řešení problematiky nealkoholových závislostí je občanské sdružení Laxus. Níže uvedená zpráva informuje o jedné z jeho nových aktivit. Od počátku roku pomáhá občanské sdružení Laxus se započetím nového života ...

celý článek

06Úno2013

Žádosti o dotaci na projekty prevence kriminality v roce 2013

Žádosti o dotaci na projekty prevence kriminality v roce 2013

Dne 4.2.2013 byly k dotačnímu řízení v oblasti prevence kriminality vyhlášeném Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR pro rok 2013 předloženy projekty města Svitavy s žádostí o dotaci v celkové výši 680 tis. Kč. Žádost byla podepsána starostou města Svitavy ...

celý článek

14Led2013

Výběrové řízení na aktivizační pracovnici (pracovníka) v Mateřském a rodinném centru Krůček

Výběrové řízení na aktivizační pracovnici (pracovníka) v Mateřském a rodinném centru Krůček

Mateřské a rodinné centrum KRŮČEK Svitavy o.s. vypisuje výběrové řízení na aktivizační pracovnici/pracovníka Centra pro rodinu, hodnotitele/hodnotitelku projektu Flexi práce s rodinou. Podrobnosti v dokumentu v příloze. Podle podkladů MC Krůček zpracoval: PhDr. Erich ...

celý článek

14Led2013

Případová konference k vyhodnocení podzimního běhu výcviku sociálních dovedností pro děti s projevy predelikventního chování

Případová konference k vyhodnocení podzimního běhu výcviku sociálních dovedností pro děti s projevy predelikventního chování

Dne 11.1.2013 se v malé zasedací místnosti MěÚ Svitavy v době od 9:00 do 11:00 hodin uskutečnilo setkání pracovníků OSPOD MěÚ Svitavy s týmem pracovníků Občanského sdružení Bonanza, který pro potřeby regionu i města Svitavy zabezpečuje tzv. Výcvik sociálních dovedností u ...

celý článek

18Pro2012

Setkání studentů gymnázia s pracovníky nízkoprahového klubu "Díra"

Setkání studentů gymnázia s pracovníky nízkoprahového klubu "Díra"

Dne 18.12.2012 se v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež "Díra" v prostorách ZŠ Felberova sešli studenti sexty Gymnázia Svitavy se sociálními pracovníky občanského sdružení Bonanza, které klub provozuje pro potřeby města Svitavy. Cílem setkání, jež se uskutečnilo jako ...

celý článek

17Pro2012

Svitavy pro rodiny, aneb když má rodina problém...

Svitavy pro rodiny, aneb když má rodina problém...

Z iniciativy Mateřského a rodinného centra Krůček vznikl v rámci projektu Obec přátelská rodině materiál, jehož cílem je nasměrovat rodiny nebo jednotlivce v problémech na organizace, které se ve městě nebo regionu zabývají jejich řešením. Pro lepší orientaci je na první ...

celý článek

17Pro2012

Stop domácímu násilí

Stop domácímu násilí

Ve Svitavách se problematikou domácího násilí ve všech podobách intenzivně zabývají represivní složky, profesionálové z pomáhajících organizací, ale i dobrovolníci v tzv. neziskovkách. Systém pomoci obětem domácího násilí se stal předmětem nově vytvořeného materiálu ...

celý článek

17Pro2012

Novinky v Květné Zahradě

Novinky v Květné Zahradě

Občanské sdružení Květná Zahrada provozuje intervenční zařízení Dům na půl cesty, které poskytuje podle zákona o sociálních službách ubytování a práci mladým lidem ve věku od 18 let, kteří se vrací ze zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Základním ...

celý článek

16Pro2012

"Živý betlém" v Květné Zahradě

"Živý betlém" v Květné Zahradě

V sobotu 15.12.2012 uspořádali členové a příznivci občanského sdružení Květná Zahrada tradiční živý betlém. Kdo přijel do Květné Zahrady, měl možnost prožít jeden z nejznámějších biblických příběhů, kdy Josef s Marií po náročné pouti přišli do Betléma...(na ...

celý článek

16Pro2012

Hlášení kyberkriminality

Dne 1. srpna 2012 byl na internetových stránkách policie spuštěn provoz on-line formuláře umožňující jednoduše hlásit závadový obsah a aktivity na internetu. Jeho prostřednictvím je možné jednoduše podávat hlášení o závadovém obsahu či chování na internetu, které má ...

celý článek

14Pro2012

Slavnostní předání odměn pedagogům za činnost v oblasti prevenci kriminality v roce 2012

Slavnostní předání odměn pedagogům za činnost v oblasti prevenci kriminality v roce 2012

Ve čtvrtek 13. prosince 2012 se v obřadní síni MěÚ Svitavy uskutečnilo slavnostní předání odměn pedagogickým pracovníkům (na snímcích), kteří se v roce 2012 podíleli na projektech zaměřených na oblast prevence kriminality a využití volného času dětí a mládeže. ...

celý článek

25Lis2012

"Jak zvládat krizové situace" - poslední část výcviku pro pedagogické a sociální pracovníky

"Jak zvládat krizové situace" - poslední část výcviku pro pedagogické a sociální pracovníky

Ve dnech 23. a 24.11.2012 se v prostorách Domu na půl cesty Občanského sdružení Květná Zahrada(na snímku)uskutečnila čtvrtá část z celkem 72 hodinového výcviku zaměřeného na problematiku šikany a rizikového chování určeného pro pedagogické a sociální pracovníky ze ...

celý článek

15Lis2012

Finance a jejich "bezpečí" - přednáška pro seniory

Finance a jejich "bezpečí" - přednáška pro seniory

Dne 12. listopadu 2012 uspořádalo Mateřské a rodinné centrum Krůček ve spolupráci s Komerční bankou ve Svitavách a Klubem seniorů v prostorách centra Fabrika přednášku pro seniory zaměřenou na bezpečné nakládání s penězi. Akce proběhla v rámci projektu Obec ...

celý článek