Prevence kriminality

 
23Pro2013

Vánoční setkání dětí a mentorů - tentokrát trochu jinak

Vánoční setkání dětí a mentorů - tentokrát trochu jinak

Dne 18.12.2013 se v centru Fabrika uskutečnilo sváteční setkání dětí, mentorů, aktivizačních pracovníků z neziskových organizací a profesionálů z MěÚ Svitavy. V předvánočním čase se učení proměnilo na zábavné hry a kvízy se sváteční tématikou. Akci pro děti ...

celý článek

17Pro2013

Pucujeme a čistíme s radostí...

Pucujeme a čistíme s radostí...

Jako jeden z příkladů dobré praxe v oblasti sociálního podnikání v našem regionu uvádíme společnost PUCLE SLUŽBY s.r.o. Podívejte se na video o sociálním podnikání v jejich pojetí: http://www.svitavy.cz/cs/m-73-prevence-kriminality/ Děkujeme všem představitelům a ...

celý článek

06Pro2013

Interaktivní mapa kriminality ČR

Interaktivní mapa kriminality ČR

Otevřená společnost o.p.s. připravila ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Policií ČR interaktivní mapu kriminality ČR. Jedná se o nástroj, kterým lze velmi jednoduše zjistit míru zatížení kriminalitou až na úroveň obvodních oddělení v celé ČR. Současně lze ...

celý článek

02Pro2013

Prevence do každé rodiny - listopad 2013

Prevence do každé rodiny - listopad 2013

Uveřejňujeme listopadové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: - Setkání pracovníků OPK s manažery prevence kriminality - Světový den obětí ...

celý článek

01Pro2013

Setkání podpůrné skupiny mentorů v rámci projektu Mentorská asistence

Setkání podpůrné skupiny mentorů v rámci projektu Mentorská asistence

Dne 28. a 29. 11. 2013 se v prostorách centra Fabrika uskutečnilo ve školním roce 2013/2014 v pořadí již druhé setkání tzv. podpůrné skupiny mentorů, kteří pracují s dětmi s problémy s učením v rámci aktivity Mentorská asistence. Aktivita je součástí projektu města Svitavy ...

celý článek

29Říj2013

Prevence do každé rodiny - říjen 2013

Prevence do každé rodiny - říjen 2013

Uveřejňujeme řijnové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: Evropská krizová linka 116 000 Interaktivní model bezpečného domu Senioři v ...

celý článek

29Říj2013

EVENTUS PRO COLLEGIS jako příklad praktické spolupráce mezi PdF UHK a městem Svitavy

EVENTUS PRO COLLEGIS jako příklad praktické spolupráce mezi PdF UHK a městem Svitavy

V říjnu letošního roku byla slavnostně podepsána dohoda mezi městem Svitavy a PdF UHK. Kromě návštěv několika studentů katedry sociální patologie na vzdělávacích nebo projektových akcích města přinášíme jeden z písemných příkladů vzájemné spolupráce. Jedná se o ...

celý článek

23Říj2013

Proti AIDS lze bojovat i hrou

Proti AIDS lze bojovat i hrou

Počet HIV pozitivních v České republice stále roste, současně ale klesá věk pacientů, u nichž je tato nemoc diagnostikována. Podle odborníků je třeba s prevencí začít již u 13 – 14letých. Do boje proti AIDS se proto již tradičně zapojuje Střední zdravotnická škola ve ...

celý článek

15Říj2013

Druhá část výcviku komunikace pro sociální a pedagogické pracovníky.

Druhá část výcviku komunikace pro sociální a pedagogické pracovníky.

Ve dnech 10. a 11. 10. 2013 se na statku Občanského sdružení Květná Zahrada uskutečnila druhá část z celkem čtyřdenního výcviku pro pedagogické a sociální pracovníky. Letošním tématem pravidelných vzdělávacích akcí pořádaných městem Svitavy v rámci aktivit, jež jsou ...

celý článek

14Říj2013

Akcelerační víkend a vzdělávání mentorů jako součást projektu Mentorské asistence

Akcelerační víkend a vzdělávání mentorů jako součást projektu Mentorské asistence

Projekt města Svitavy Mentorská asistence, jehož je Krizové centrum J.J.Pestalozziho jedním z realizátorů, začal již druhým rokem trochu jinak. Jedná se o preventivní volnočasový program pro žáky druhého stupně základních škol. Principem projektu je dobrovolný vztah mezi ...

celý článek

06Říj2013

Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Svitavy a PdF UHK

Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Svitavy a PdF UHK

Dne 4.10.2013 se na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v rámci konference s názvem Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století uskutečnil slavnostní podpis smlouvy mezi městem Svitavy a PdF UHK. Město Svitavy zastupoval starosta Mgr. David Šimek a PdF UHK doc. ...

celý článek

30Zář2013

Výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky v Květné Zahradě

Výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky v Květné Zahradě

Ve dnech 26. a 27. 9. 2013 se na statku Občanského sdružení Květná Zahrada uskutečnila první část z celkem čtyřdenního výcviku pro pedagogické a sociální pracovníky. Letošním tématem pravidelných vzdělávacích akcí pořádaných městem Svitavy v rámci aktivit, jež jsou ...

celý článek

25Zář2013

Setkání s rodiči, zájemci o projekt Mentorské asistence ve školním roce 2013/2014

Setkání s rodiči, zájemci o projekt Mentorské asistence ve školním roce 2013/2014

Dne 25.9. 2013 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy a v Krizovém centru J.J.Pestalozziho na ulici Milady Horákové uskutečnilo setkání s rodiči, zájemci o projekt Mentorské asistence. Hlavním cílem projektu je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u ...

celý článek

24Zář2013

Trestní právo ve školním prostředí

Trestní právo ve školním prostředí

Dne 23.9.2013 se od 15 do 17 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnila přednáška JUDr. Miroslava Antla, předsedy Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu České republiky na téma trestního práva s orientací především do prostředí škol. V úvodu ...

celý článek

23Zář2013

Resocializační byty jako součást sociální prevence ve Svitavách

Resocializační byty jako součást sociální prevence ve Svitavách

Dne 18. 9. 2013 se za účasti představitelů města, některých členů zastupitelstva, zástupců z Ministerstva vnitra ČR, profesionálů i dobrovolníků z pomáhajících i partnerských organizací a pracovníků MěÚ Svitavy uskutečnilo slavnostní otevření resocializačních bytů ...

celý článek