Prevence kriminality

 
23Pro2013

Prevence rizikového chování jako téma setkání pracovníků NK Díra s žáky ZŠ Sokolovská

Prevence rizikového chování jako téma setkání pracovníků NK Díra s žáky ZŠ Sokolovská

Dne 20.12.2013 se v Nízkoprahovém klubu Díra, který pro potřeby města Svitavy provozuje Občanské sdružení Bonanza uskutečnilo setkání s žáky osmého ročníku Základní školy Sokolovská. Tématem setkání byla prevence rizikového chování. Žáci i pedagogičtí pracovníci se ...

celý článek

23Pro2013

"ŽIVÝ BETLÉM" v Květné Zahradě se stává tradicí

"ŽIVÝ BETLÉM" v Květné Zahradě se stává tradicí

V sobotu 21.12.2013 se na statku Občanského sdružení Květná Zahrada uskutečnil v pořadí již třetí "ŽIVÝ BETLÉM". Akce zaměřená na představení biblických příběhů, při které společně učinkují pracovníci sdružení, klienti i partneři sdružení, se postupně stává ...

celý článek

23Pro2013

Vánoční setkání dětí a mentorů - tentokrát trochu jinak

Vánoční setkání dětí a mentorů - tentokrát trochu jinak

Dne 18.12.2013 se v centru Fabrika uskutečnilo sváteční setkání dětí, mentorů, aktivizačních pracovníků z neziskových organizací a profesionálů z MěÚ Svitavy. V předvánočním čase se učení proměnilo na zábavné hry a kvízy se sváteční tématikou. Akci pro děti ...

celý článek

17Pro2013

Pucujeme a čistíme s radostí...

Pucujeme a čistíme s radostí...

Jako jeden z příkladů dobré praxe v oblasti sociálního podnikání v našem regionu uvádíme společnost PUCLE SLUŽBY s.r.o. Podívejte se na video o sociálním podnikání v jejich pojetí: http://www.svitavy.cz/cs/m-73-prevence-kriminality/ Děkujeme všem představitelům a ...

celý článek

06Pro2013

Interaktivní mapa kriminality ČR

Interaktivní mapa kriminality ČR

Otevřená společnost o.p.s. připravila ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Policií ČR interaktivní mapu kriminality ČR. Jedná se o nástroj, kterým lze velmi jednoduše zjistit míru zatížení kriminalitou až na úroveň obvodních oddělení v celé ČR. Současně lze ...

celý článek

02Pro2013

Prevence do každé rodiny - listopad 2013

Prevence do každé rodiny - listopad 2013

Uveřejňujeme listopadové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: - Setkání pracovníků OPK s manažery prevence kriminality - Světový den obětí ...

celý článek

01Pro2013

Setkání podpůrné skupiny mentorů v rámci projektu Mentorská asistence

Setkání podpůrné skupiny mentorů v rámci projektu Mentorská asistence

Dne 28. a 29. 11. 2013 se v prostorách centra Fabrika uskutečnilo ve školním roce 2013/2014 v pořadí již druhé setkání tzv. podpůrné skupiny mentorů, kteří pracují s dětmi s problémy s učením v rámci aktivity Mentorská asistence. Aktivita je součástí projektu města Svitavy ...

celý článek

29Říj2013

Prevence do každé rodiny - říjen 2013

Prevence do každé rodiny - říjen 2013

Uveřejňujeme řijnové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: Evropská krizová linka 116 000 Interaktivní model bezpečného domu Senioři v ...

celý článek

29Říj2013

EVENTUS PRO COLLEGIS jako příklad praktické spolupráce mezi PdF UHK a městem Svitavy

EVENTUS PRO COLLEGIS jako příklad praktické spolupráce mezi PdF UHK a městem Svitavy

V říjnu letošního roku byla slavnostně podepsána dohoda mezi městem Svitavy a PdF UHK. Kromě návštěv několika studentů katedry sociální patologie na vzdělávacích nebo projektových akcích města přinášíme jeden z písemných příkladů vzájemné spolupráce. Jedná se o ...

celý článek

23Říj2013

Proti AIDS lze bojovat i hrou

Proti AIDS lze bojovat i hrou

Počet HIV pozitivních v České republice stále roste, současně ale klesá věk pacientů, u nichž je tato nemoc diagnostikována. Podle odborníků je třeba s prevencí začít již u 13 – 14letých. Do boje proti AIDS se proto již tradičně zapojuje Střední zdravotnická škola ve ...

celý článek

15Říj2013

Druhá část výcviku komunikace pro sociální a pedagogické pracovníky.

Druhá část výcviku komunikace pro sociální a pedagogické pracovníky.

Ve dnech 10. a 11. 10. 2013 se na statku Občanského sdružení Květná Zahrada uskutečnila druhá část z celkem čtyřdenního výcviku pro pedagogické a sociální pracovníky. Letošním tématem pravidelných vzdělávacích akcí pořádaných městem Svitavy v rámci aktivit, jež jsou ...

celý článek

14Říj2013

Akcelerační víkend a vzdělávání mentorů jako součást projektu Mentorské asistence

Akcelerační víkend a vzdělávání mentorů jako součást projektu Mentorské asistence

Projekt města Svitavy Mentorská asistence, jehož je Krizové centrum J.J.Pestalozziho jedním z realizátorů, začal již druhým rokem trochu jinak. Jedná se o preventivní volnočasový program pro žáky druhého stupně základních škol. Principem projektu je dobrovolný vztah mezi ...

celý článek

06Říj2013

Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Svitavy a PdF UHK

Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Svitavy a PdF UHK

Dne 4.10.2013 se na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v rámci konference s názvem Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století uskutečnil slavnostní podpis smlouvy mezi městem Svitavy a PdF UHK. Město Svitavy zastupoval starosta Mgr. David Šimek a PdF UHK doc. ...

celý článek

30Zář2013

Výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky v Květné Zahradě

Výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky v Květné Zahradě

Ve dnech 26. a 27. 9. 2013 se na statku Občanského sdružení Květná Zahrada uskutečnila první část z celkem čtyřdenního výcviku pro pedagogické a sociální pracovníky. Letošním tématem pravidelných vzdělávacích akcí pořádaných městem Svitavy v rámci aktivit, jež jsou ...

celý článek

25Zář2013

Setkání s rodiči, zájemci o projekt Mentorské asistence ve školním roce 2013/2014

Setkání s rodiči, zájemci o projekt Mentorské asistence ve školním roce 2013/2014

Dne 25.9. 2013 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy a v Krizovém centru J.J.Pestalozziho na ulici Milady Horákové uskutečnilo setkání s rodiči, zájemci o projekt Mentorské asistence. Hlavním cílem projektu je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u ...

celý článek