Prevence kriminality

 
16Úno2018

Lidský hyenismus - podvody páchané na seniorech

Lidský hyenismus - podvody páchané na seniorech

V minulém článku jsme vás seznámili s tísňovými linkami a s tím, jak podávat trestní oznámení. Dnes se zaměříme na rady pro poměrně ohroženou skupinu obyvatel a to na seniory. Senioři jsou pro podvodníky snadnou kořistí, a proto se často stávají obětmi především ...

celý článek

23Led2018

Oznámení na Policii České republiky

Oznámení na Policii České republiky

Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla tísňových linek a postup při podávání trestního oznámení. Začneme druhým zmiňovaným tématem a to podáváním „trestního“ oznámení. Oznámení na Policii České republiky může podat kdokoliv (nikoli pouze ...

celý článek

23Led2018

Příspěvky Policie ČR k prevenci

Příspěvky Policie ČR k prevenci

Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli důležité preventivní rady a zásady, kterými je dobré se řídit, aby se nestali obětmi různých podvodníků nebo zlodějů. Preventivní rady budou vydávat formou tematických článků, které budou zasílat na vaše ...

celý článek

15Lis2017

Ubytovací zařízení Vendolí

Ubytovací zařízení Vendolí

Na webu prevence města Svitavy uvádíme také s uznáním aktivity partnerů města v oblasti sociální prevence, kteří se snaží zlepšit podmínky pro poskytování preventivních činností nebo doplňkových služeb. Příkladem jsou aktivity Bonanzy Vendolí, z.ú. a jejich členů, ...

celý článek

15Lis2017

Pořízení zahradního traktoru

Pořízení zahradního traktoru

Na webu prevence města Svitavy uvádíme také s uznáním aktivity partnerů města v oblasti sociální prevence, kteří se snaží zlepšit podmínky pro poskytování preventivních činností nebo doplňkových služeb. Jednou z nich je aktivita Bonanzy Vendolí, z.ú. a jejich členů, ...

celý článek

13Lis2017

Výměna kamerového bodu na budově Fabriky

Výměna kamerového bodu na budově Fabriky

Začátkem listopadu město Svitavy nahradilo zastaralou stacionární kameru v zadním traktu Multifunkčního komunitního a vzdělávacího centra Fabrika o celkem čtyři stacionární kamery umístěné ve společném kamerovém modulu. Cílem instalace nových kamer je objektivní ...

celý článek

09Lis2017

Pozvánka na tradiční ŽIVÝ BETLÉM v Květné Zahradě

Pozvánka na tradiční ŽIVÝ BETLÉM v Květné Zahradě

Květná Zahrada, z.ú. ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Květná a podporou obce Květná Vás srdečně zvou na tradiční ŽIVÝ BETLÉM, který se uskuteční v sobotu 16.12.2017 od 14:30 hodin v prostorách Květné Zahrady v obci Květná č.p.40. Připraveno je malé ...

celý článek

17Říj2017

Pátek 13. netradičně přinesl něco dobrého

Pátek 13. netradičně přinesl něco dobrého

Letošní zahájení 5. ročníku projektu města Svitavy Mentorská asistence vyšlo právě na den, který je mnohými považován za nešťastný. K radosti naší i dětí se však opak ukázal být pravdou. Realizaci a organizaci programu si, jako je tomu již tradičně, vzaly na starost ...

celý článek

03Říj2017

Bonanza Vendolí, z.ú. na Burze filantropie

Bonanza Vendolí, z.ú. na Burze filantropie

Dne 4. 9. 2017 proběhla v prostorách zámku v Litomyšli Burza filantropie. Tentokrát 10 donátorů podpořilo 6 projektů neziskových organizací a věnovalo finanční dary v celkové hodnotě 269 000 Kč. Dobročinnou Burzu filantropie pořádá sdružení neziskových organizací Koalice ...

celý článek

13Zář2017

Setkání pedagogů PdF UHK s pracovníky prevence ve Svitavách

Setkání pedagogů PdF UHK s pracovníky prevence ve Svitavách

V roce 2013 uzavřelo město Svitavy písemnou dohodu o spolupráci mezi městem Svitavy a PdF UHK. Spolupráce je uskutečňována především prostřednictvím katedry sociální patologie a sociologie. Součástí spolupráce byly v minulých letech především stáže studentů v ...

celý článek

08Zář2017

S Bonanzou Vendolí o prázdninách

S Bonanzou Vendolí o prázdninách

Jak je již pomalu každoroční tradicí, pořádala během letošních letních prázdnin Bonanza Vendolí, z. ú., která je nestátní neziskovou organizací pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám, dva pobytové tábory. První ve spolupráci s orgány sociálně právní ochrany ...

celý článek

05Zář2017

Krizové centrum ve Svitavách bude i nadále pomáhat zadluženým

Krizové centrum ve Svitavách bude i nadále pomáhat zadluženým

Organizace Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. získala v souvislosti s novelou insolvenčního zákona účinnou od 1.7.2017 akreditaci Ministerstva spravedlnosti České republiky pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Tuto akreditaci dosud získalo pouze 7 poskytovatelů sociálních ...

celý článek

10Srp2017

Dobrovolníci Naturspur e. V. pomáhali Bonanze ve Vendolí

Dobrovolníci Naturspur e. V. pomáhali Bonanze ve Vendolí

Neuvěřitelný týden plný krásných zážitků, nových přátelství, inspirující a smysluplné práce. I těmito slovy můžeme popsat druhý červencový týden, který se nesl v duchu rodinného workcampu. Na statek Bonanzy zavítalo 7 rodin, respektive 25 dobrovolníků, z německé ...

celý článek

03Črvc2017

Navazující kurz krizové intervence

Navazující kurz krizové intervence

Ve dnech 29. a 30. 6. 2017 se v prostorách Květné Zahrady, z. ú. uskutečnil dvoudenní Kurz krizové intervence, který navazoval na základní kurz pořádaný v roce 2016. Akce se účastnili pracovníci tzv. přímé péče organizací Květné Zahrady, z.ú., Bonanzy Vendolí, z.ú., ...

celý článek

29Črv2017

Výroční zpráva Centra J. J. Pestalozziho za kalendářní rok 2016

Výroční zpráva Centra J. J. Pestalozziho za kalendářní rok 2016

V oblasti sociální prevence se město Svitavy dlouhodobě opírá o několik klíčových partnerů. Jedním z nejvýznamnějších je Centrum J. J. Pestalozziho se sídlem v Chrudimi, které je mimo jiné zřizovatelem a provozovatelem Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách. Pro ...

celý článek