Prevence kriminality

 
01Lis2019

Vybavení klubovny a sedlovny pro volnočasové aktivity dětí a mládeže

Vybavení klubovny a sedlovny pro volnočasové aktivity dětí a mládeže

Během července a srpna 2019 byl na statku Bonanzy Vendolí, z.ú. realizován projekt „Vybavení klubovny a sedlovny pro volnočasové aktivity dětí a mládeže“, jehož realizátorem je nezisková organizace Bonanza Vendolí, z.ú., za podpory Místní akční skupiny (MAS) Svitava, ...

celý článek

31Črvc2019

První mezinárodní tábor ve Vendolí

První mezinárodní tábor ve Vendolí

Od neděle 21. do soboty 27. července probíhal na statku ve Vendolí poprvé mezinárodní tábor. Účastnilo se ho 9 dětí mladšího školního věku ze Svitavska a také 5 rodin s dětmi z německého Speyeru, kteří jsou součástí organizace Naturspur. Organizace se zabývá mimo jiné ...

celý článek

11Črvc2019

Vybavení klubovny a sedlovny Bonanzy Vendolí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže

Vybavení klubovny a sedlovny Bonanzy Vendolí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže

V červenci 2019 byl zahájen projekt pod názvem „Vybavení klubovny a sedlovny pro volnočasové aktivity dětí a mládeže“, jehož realizátorem je nezisková organizace Bonanza Vendolí, z. ú., ve spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Svitava z. s. (projekt je realizován ...

celý článek

26Črv2019

Fotografie Svatojánského jarmarku v Květné Zahradě

Fotografie Svatojánského jarmarku v Květné Zahradě

Květná Zahrada uspořádala dne 22. června 2019 od 10:00 do 21:00 hodin nejen pro "příznivce pomáhání" tradiční "Svatojánský jarmark v Květné", který v průběhu krásného letního dne navštívilo cca 200 návštěvníků. Níže je fotogalerie, která alespoň částečně ...

celý článek

21Črv2019

Výroční zpráva Květné Zahrady, z.ú. za rok 2018

Výroční zpráva Květné Zahrady, z.ú. za rok 2018

Květná Zahrada, která 13 let pracuje v našem regionu se postupně stala jedním ze důležitých partnerů veřejné správy – obcí i Pardubického kraje v oblasti poskytování sociálních služeb. Květná Zahrada se zaměřuje především na pomoc ohroženým a rizikovým ...

celý článek

21Črv2019

Slavnostní ocenění mentorů a mentorek za práci s dětmi ve školním roce 2018/2019

Slavnostní ocenění mentorů a mentorek za práci s dětmi ve školním roce 2018/2019

Dne 20. června 2019 se v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo slavnostní ocenění mentorů (studentů středních škol), kteří ve školním roce 2018/2019 zapojili do projektu prevence kriminality města Svitavy. Projekt je součástí programu podpořeného z dotačních prostředků ...

celý článek

17Črv2019

Program prevence kriminality města Svitavy pro rok 2019 podpořen státní dotací z MV ČR

Program prevence kriminality města Svitavy pro rok 2019 podpořen státní dotací z MV ČR

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil pro rok 2019 Program prevence kriminality, v jehož rámci bylo možné získat dotaci na některé z předem stanovených priorit vycházejících ze strategie v oblasti bezpečnosti a prevence. K dotačnímu řízení byl připraven ...

celý článek

17Črv2019

Výroční zpráva Centra J. J. Pestalozziho za rok 2018

Výroční zpráva Centra J. J. Pestalozziho za rok 2018

Město Svitavy se v oblasti sociální prevence již 10 let opírá o Centrum J. J. Pestalozziho se sídlem v Chrudimi, kde tato nezisková organizace působí již 26 let. Centrum J. J. Pestalozziho je mimo jiné zřizovatelem a provozovatelem Krizového centra ve Svitavách. Pro informaci ...

celý článek

17Črv2019

Pozvánka na Svatojánský jarmark v Květné Zahradě

Pozvánka na Svatojánský jarmark v Květné Zahradě

Květná Zahrada zve 22. června 2019 od 10:00 do 21:00 hodin nejen všechny "příznivce pomáhání" na již tradiční "Svatojánský jarmark v Květné" (statek č.p. 40). Program: - v 11 hod divadlo JOJO – pohádkové představení „Sarka a Farka„ – příběh o zvířátkách - ...

celý článek

03Črv2019

Výroční zpráva Bonanzy Vendolí, z.ú. za kalendářní rok 2018

Výroční zpráva Bonanzy Vendolí, z.ú. za kalendářní rok 2018

Bonanza Vendolí, z.ú. je více než 13 let jedním z nejdůležitější partnerů města Svitavy v oblasti sociální prevence. Bonanza pomáhá zejména znevýhodněným dětem a jejich rodinám v obtížných životních situacích, kdy potřebují krátkodobou nebo střednědobou pomoc. ...

celý článek

20Kvě2019

Spolupráce Bonanzy Vendolí s PdF UHK

Spolupráce Bonanzy Vendolí s PdF UHK

Ve středu 15. 5.2019 jsme opakovaně přivítali studenty oboru Sociální patologie a prevence z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na statku ve Vendolí. V rámci projektu „Inovace výuky sociální patologie a prevence se zaměřením na téma agresivního chování a šikany u ...

celý článek

17Kvě2019

Výsledky XVIII. ročníku soutěže „Právo na každý den“

Výsledky XVIII. ročníku soutěže „Právo na každý den“

Platforma pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci kriminality, která je poradním orgánem Rady města Svitavy v oblasti bezpečnosti ve spolupráci s úsekem přestupkovým, odboru správních činností MěÚ Svitavy, uspořádala 17. května 2019 XVIII. ročník tradiční soutěže s ...

celý článek

26Dub2019

Studenti Masarykovy univerzity navštívili sociální služby na Svitavsku

Studenti Masarykovy univerzity navštívili sociální služby na Svitavsku

Bonanza Vendolí, z.ú. uspořádala 16. a 17. dubna 2019 ve spolupráci s dalšími místními službami dvoudenní pobyt pro studenty Katedry sociální pedagogiky Masarykovy university v Brně. Cílem bylo představit různé formy sociální práce a hlavně zdůraznit důležitost spolupráce ...

celý článek

15Dub2019

"Ukliďme Česko" v podání Bonanzy Vendolí

"Ukliďme Česko" v podání Bonanzy Vendolí

Nezisková organizace Bonanza Vendolí, z.ú. , která dlouhodobě spolupracuje s městem Svitavy v oblasti sociální prevence nebo při práci s dětmi a rodinami se zapojila do celorepublikového projektu Ukliďme Česko. Kolegové ze všech třech našich nízkoprahových klubů se s uživateli ...

celý článek

09Dub2019

Krizové centrum ve Svitavách zvítězilo s projektem na pomoc dětem

Krizové centrum ve Svitavách zvítězilo s projektem na pomoc dětem

Nikdo z nás si nevybírá, do jaké rodiny se narodí, ale každý si zaslouží šanci na lepší život. A právě o zlepšování vyhlídek těch, kteří neměli tolik štěstí, se v našem krizovém centru snažíme. Ačkoli k nám může přijít každý bez rozdílu věku, děti patří ...

celý článek