Kontakty

 

Ústředna:
tel.: 461 550 211 (provolba 461 550 xxx)
fax: 461 532 141
e-mail: radnice[zavinac]svitavy[tecka]cz

Návod a zásady jak komunikovat s úřadem
Městský úřad Svitavy
T.G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy

IČ: 00277444
DIČ: CZ00277444
Bankovní spojení: 9005-520591/0100

Datová schránka Města Svitavy ID: 6jrbphg schránka je typu OVM (Orgán veřejné moci).

 

Upřesnění úředních hodin naleznete na stránkách jednotlivých odborů.

Městská policie: nepřetržitý provoz

Mimo úřední dny lze předem domluvit návštěvu s příslušným pracovníkem úřadu nebo se lze na vybrané agendy elektronicky objednat (viz. nabídka : Objednejte se).

Všechny základní informace včetně potřebných tiskopisů mohou občané získat na recepcích (podatelnách) úřadu, v budovách T. G. Masaryka 25 a Dvořákova 3, každý den ve stanovené pracovní době, také v době polední přestávky.

MěÚ Svitavy je pověřeným obecním úřadem s rozšířenou působností. Vykonává svou působnost pro město Svitavy a pro okolních 27 obcí (cca 31 000 obyvatel).

 

  Název odboru, oddělení  

  Odpovědný pracovník  

  Telefon  

  Informace  

      Starosta Šimek David, Mgr. 461 550 311  
      Místostarosta Čížek Pavel 461 550 311  
      Tajemník Dobeš Lubomír, Bc. 461 550 311  
      Pověřenec pro ochranu osobních údajů  Kumhálová Iva, Mgr. 461 550 308  
      Tiskový mluvčí Johanides Jiří 461 550 319  
Kancelář starosty a tajemníka
   
  Báčová Jaroslava, JUDr. 461 550 317  
  Klemšová Renata 461 550 312 info
  Simonová Zdeňka 461 550 318 info
  Sekretariát 461 550 311 info
  Stündl Erich, PhDr. 461 550 314 info
      Úsek mzdový a personální Valenová Ludmila, Mgr.
461 550 315 info
  Riedlová Marie 461 550 316 info
      Vnitřní kontrola Pásková Jaroslava 461 550 313  
      Oddělení informatiky Dynka Libor, Ing. 461 550 432 info
  Flígl Martin 461 550 434  
  Ovad Miroslav, DiS., Ing.
461 550 431  
  Popelka Tomáš, DiS. 461 550 435 info
  Ryšánek Zdeněk, Ing. 461 550 436  
Odbor dopravy Šneková Jana, Bc.
461 550 460 info
  Vařejková Markéta, Bc. 461 550 465 info
      Registr vozidel Petranová Věra 461 550 471 info
  Hajli Zdeňka 461 550 474 info
  Krenarová Romana 461 550 474 info
  Báčová Pavla 461 550 478 info
      Registr řidičů Štrumfa Radomil, Mgr.
461 550 472 info
  Králová Věra 461 550 473 info
  Ondříčková Petra 461 550 476 info
      Přestupkové řízení Čechová Lucie, Bc. 461 550 463  
  Marvánová Jana, Bc. 461 550 464  
  Klejchová Blanka 461 550 475  
      Úsek silničního hospodářství Dirr Radek 461 550 462 info
  Zdražilová Michaela 461 550 477 info
Odbor financí Koudelková Helena, Ing. 461 550 440 info
  Brandová Renata 461 550 441 info
  Holík Aleš 461 550 442 info
  Teplá Miluše 461 550 443  
  Kučerová Petra 461 550 448  
      Úsek učetnictví Válková Zuzana 461 550 452  
  Doubková Petra 461 550 450  
  Pallová Věra 461 550 451  
  Josková Jaroslava
461 550 453  
  Benková Iveta 461 550 454  
      Poplatek ze psů a z pobytu Svobodová Ilona 461 550 444 info
  Odstrčilíková Lucie, Bc. 461 550 445 info
      Exekuční oddělení Petrželová Pavla, Bc. 461 550 447 info
  Kočvarová Petra 461 550 446 info
Odbor rozvoje města
Oblouk Milan, Ing. 461 550 270 info
      Oddělení bytové Tomášková Alena, Ing. 461 550 260 info
  Maivaldová Eva 461 550 263 info
  Ehrenbergerová Zuzana 461 550 261 info
  Peterková Alena 461 550 261 info
  Kopecký Jaroslav 461 550 265 info
  Kotková Danuta 461 550 266 info
  Škrancová Miroslava, Ing. 461 550 264  
      Oddělení investiční Slabá Irena 461 550 271 info
  Ďulík Jiří 461 550 272 info
  Šašek Jiří 461 550 274 info
  Nová Miluše 461 550 273 info
      Oddělení majetkové Lindušková Jaroslava 461 550 321 info
  Samuelová Ivana 461 550 322 info
  Veselá Andrea, Bc.
461 550 323 info
Odbor obecní živnostenský úřad Grim Rudolf, Mgr. 461 550 280 info
      Oddělení registrace Nováková Lenka 461 550 284 info
  Fochlerová Dagmar 461 550 281 info
  Kovářová Anežka 461 550 285 info
  Krenarová Jaroslava 461 550 283 info
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Řehořová Šárka, Bc. 461 550 220 info
  Vodvárková Jitka
461 550 217 info
      Oddělení sociální péče Huschková Eva, Bc.
461 550 223 info
  Vraspírová Pavlína, Bc., DiS. 461 550 227 info
  Bekeová Lenka 461 550 229 info
  Nádvorníková Hana, Mgr., DíS. 461 550 221  
      Odd. prevence a soc. právní ochrany Richtrová Světlana, Bc. 461 550 213 info
  Čížková Zuzana, DiS., Bc. 461 550 239 info
  Veselá Jana, DiS., Bc.
461 550 216 info
  Holíková Michaela, DiS., Bc.
461 550 228 info
  Říhová Jitka, Mgr. 461 550 215 info
  Drdlová Kateřina, DiS. 461 550 214 info
  Ondroušková Veronika, Bc. 461 550 218 info
      Azylový dům Pařízková Sandra, Bc., DiS. 733 536 437
723 055 493
info
Zamazalová Romana, Bc., DiS. 730 183 894 info
Odbor správních činností Velecká Pavla, Ing., Mgr.
461 550 410 info
  Peňázová Anna, Bc., DiS. 461 550 415 info
  Phamová Jaroslava 461 550 413 info
  Krušinová Hana
461 550 414 info
  Brhelová Lenka, DiS. 461 550 417 info
      Matrika Johanidesová Renata
461 550 411 info
  Górecká Marcela 461 550 412 info
      Úsek přestupkový Zdražilová Eliška 461 550 330 info
  Botošová Lenka 461 550 331 info
  Dočekal Petr 461 550 332 info
  Letá Pavlína 461 550 333 info
Odbor školství a kultury Petr Jiří, Mgr. 461 550 200 info
  Stojaspalová Dagmar, Ing. 461 550 201 info
  Vítová Marie, Ing. 461 550 203 info
  Faršolasová Jitka 461 550 204 info
Odbor vnitřní správy Svobodová  Jitka, Mgr. 461 550 400 info
  Dudková Dana 461 550 403  
  Mašlánová Eva 461 550 404 info
       Krizové řízení Vrbková Tereza, Ing. 461 550 406  
      Oddělení správy budov Nedoma Michal 461 550 420 info
      Podatelna I. - recepce Dvořákova 3 (nová budova) 461 550 402 info
      Podatelna II. - recepce (spojovatelka) T. G. M. 25 461 550 211 info
  Kratochvílová Janeta 461 550 407 info
Odbor životního prostředí Antoš Marek, Ing. 461 550 240 info
      Oddělení ochrany přírody, lesa a ZPF Karlíková Renata, Ing. 461 550 242 info
  Gregorová Hana 461 550 245 info
  Kočvarová Martina 461 550 252 info
  Procházka Jiří, Ing. 461 550 244 info
  Šemberová Soňa
461 550 243 info
      Oddělení vodního a odpad. hospodář. Košňar Václav, Ing. 461 550 250 info
  Bílá Kamila, Ing.
461 550 255 info
  Baránek Vít, Ing., Ph.D. 461 550 251 info
  Hamerská Iva, Ing.
461 550 256 info
       Poplatek za komunální odpad Alexová Jana 461 550 253 info
  Farkašová Pavlína 461 550 254 info
Odbor výstavby Poláček Roman 461 550 230 info
  Lustyková Lenka 461 550 232  
  Bílý Ladislav 461 550 433 info
      Úřad územního plánování Korcová Dagmar 461 550 291 info
  Stratil František, Ing. arch. 461 550 210 info
      Stavební úřad Makovská Lenka 461 550 234 info
  Harašta Luděk 461 550 235 info
  Komorousová Hana, Bc. 461 550 236 info
  Fukar Michal 461 550 233  
Útvar interního auditu Vomáčková Žaneta, Ing. 461 550 306  
Městská policie Svitavy Bednář Rostislav, Mgr. 461 550 340 info
      Stálá služba   461 530 300
461 550 341
info
Centrum podpory projektů Škrabal Jiří, Ing. 461 550 430  
  Košťálová Veronika, Mgr. 461 550 437