Prevence kriminality

 
25Kvě2015

Finance v prostředí rodiny - druhá část vzdělávací akce pro sociální pracovníky

Finance v prostředí rodiny - druhá část vzdělávací akce pro sociální pracovníky

Ve dnech 21. a 22. května 2015 se v prostorách komunitní místnosti Květné Zahrady v obci Květná uskutečnila druhá - závěrečná část z celkem čtyřdenní vzdělávací akce "Finance v prostředí rodiny". Aktivita je součástí širšího projektu s názvem Svitavy - aktivity ...

celý článek

15Kvě2015

XIV. ročník soutěže Právo na každý den

XIV. ročník soutěže Právo na každý den

Dne 14. 5. 2015 uspořádala Platforma pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci kriminality, která je poradním orgánem Rady města Svitavy v oblasti bezpečnosti ve spolupráci s oddělením přestupkovým odboru správních činností MěÚ Svitavy v pořadí již XIV. ročník soutěže ...

celý článek

06Kvě2015

"Finance v prostředí rodiny" - vzdělávací akce pro sociální pracovníky

"Finance v prostředí rodiny" - vzdělávací akce pro sociální pracovníky

Ve dnech 4. a 5. května 2015 se v prostorách komunitní místnosti Květné Zahrady v obci Květná uskutečnila první část z celkem čtyřdenní vzdělávací akce "Finance v prostředí rodiny". Aktivita je součástí širšího projektu s názvem Svitavy - aktivity sociální prevence ...

celý článek

30Dub2015

Učení, práce a hra jako základní opory ve výcviku "CESTA"

V předchozích článcích jsme informovali o zahájení projektu Svitavy, aktivity sociální prevence 2015, na který město Svitavy získalo v dotačním programu Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR dotaci ze státního rozpočtu. Jednou z projektových aktivit je ...

celý článek

16Dub2015

„Méně slov, více pomoci“, aneb program „Cesta“ pro děti s projevy maladaptivního chování zahájen.

„Méně slov, více pomoci“, aneb program „Cesta“ pro děti s projevy maladaptivního chování zahájen.

Naplnění úvodního sousloví je primárním záměrem níže uvedeného projektu. V předchozím článku jsme informovali o zahájení projektu Svitavy, aktivity sociální prevence 2015, na který město Svitavy získalo v dotačním programu Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ...

celý článek

13Dub2015

Program prevence kriminality města Svitavy pro rok 2015 podpořen státní dotací

Program prevence kriminality města Svitavy pro rok 2015 podpořen státní dotací

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil pro rok 2015 Program prevence kriminality, v jehož rámci bylo možné získat dotaci na některé z předem stanovených priorit. Vedení města uložilo koordinátorovi prevence kriminality ve spolupráci s komisí prevence kriminality ...

celý článek

13Dub2015

Prevence do každé rodiny - duben 2015

Prevence do každé rodiny - duben 2015

Uveřejňujeme dubnové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: Podpořené projekty prevence kriminality na rok 2015 Ocenění vítězných preventivních ...

celý článek

30Bře2015

Oslavy příchodu jara na statku Květné Zahrady se vydařily

Oslavy příchodu jara na statku Květné Zahrady se vydařily

V sobotu 28.3.2015 se na statku Květné Zahrady v obci Květná uskutečnila celodenní akce k vítání jara pod názvem "Jaro na statku". Obdobné akce naše partnerská organizace prozatím připravovala především ke konci roku, nyní zahájila i jarní tradici. Dopolední hodiny byly ...

celý článek

27Bře2015

Středisko výchovné péče Svitavska posiluje zdravé vztahy mezi dětmi na základních školách

Středisko výchovné péče Svitavska posiluje zdravé vztahy mezi dětmi na základních školách

Středisko výchovné péče Svitavska – Alfa (dále jen SVP), je školským poradenským zařízením působícím ve Svitavách nejen pro město, ale i pro širší region bývalého okresu Svitavy. Jeho primárním cílem je poskytování střednědobé péče dětem s výchovnými ...

celý článek

26Bře2015

Ministryně Michaela Marksová navštívila Svitavy

Ministryně Michaela Marksová navštívila Svitavy

Na pozvání starosty města navštívila 23. března Svitavy ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Hlavním tématem setkání byla problematika bezdomovectví a sociálního vyloučení v souvislosti s projektem města Svitavy – Šance – zařízení pro sociálně ...

celý článek

19Bře2015

Jaro na statku - Pozvánka na návštěvu Květné Farmy

Jaro na statku - Pozvánka na návštěvu Květné Farmy

Dne 28. března 2015 se na statku Květné Zahrady z. ú. v obci Květná č. p. 40 uskuteční akce s názvem: "Jaro na statku". Květná Zahrada je jedním z hlavních partnerů města Svitavy v oblasti sociální prevence. Návštěvníci mohou očekávat od 10:00 do 16:30 hodin dílničky ...

celý článek

18Bře2015

Kamerový systém nově v provozu i na Obvodním oddělení Policie ČR ve Svitavách

Kamerový systém nově v provozu i na Obvodním oddělení Policie ČR ve Svitavách

Dne 17. března 2015 byl částečně zprovozněn Monitorovací kamerový systém ve Svitavách (MKDS) i na Obvodním oddělení PČR ve Svitavách. Policisté obvodního oddělení mají k dispozici on-line obraz i záznam z celkem devíti kamerových bodů monitorujících ...

celý článek

09Bře2015

Prevence do každé rodiny - březen 2015

Prevence do každé rodiny - březen 2015

Uveřejňujeme březnové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: Vyhodnocení činnosti ÚOKFK za rok 2014 Dotace Programu prevence domácího násilí na rok ...

celý článek

27Úno2015

Den otevřených dveří Probační a mediační služby ve Svitavách

Den otevřených dveří Probační a mediační služby ve Svitavách

V souvislosti s výročím 15 let od vzniku Probační a mediační služby ČR pořádá dne 19. 3. 2015 Středisko PMS ve Svitavách na ulici Milady Horákové 10 od 9 do 16 hodin tzv. "Den otevřených dvěří". Můžete se těšit na setkání s pracovníky PMS, prohlédnout si nové ...

celý článek

26Úno2015

Kurz spřádání ovčí vlny v Květné Zahradě

Kurz spřádání ovčí vlny v Květné Zahradě

Květná Zahrada z.ú. - partner města Svitavy v oblasti sociální prevence pořádá ve dnech 14. - 15.3.2015 na statku v Květné 40, 572 01 Polička kurz spřádání ovčí vlny na kolovratu a vřetánku doplněný ukázkami dalších ručních prací. Více informací naleznete v ...

celý článek