Prevence kriminality

 
08Črv2015

Policie ČR varuje. Dávejte si pozor na to, koho si vpouštíte do domu!

Policie ČR varuje. Dávejte si pozor na to, koho si vpouštíte do domu!

V pátek dopoledne u jednoho rodinného domu v katastru obce Králíky zastavilo osobní motorové vozidlo, z něhož postupně vystoupily čtyři ženy, které měly zájem o jediné. Okrást seniorský pár a bohužel v tomto případě byly úspěšné. Ženy se rozdělily do dvojic. Zatímco ...

celý článek

04Črv2015

Studenti SZŠ Svitavy na besedě o závislostech s terénními pracovníky Laxus v Květné Zahradě

Studenti SZŠ Svitavy na besedě o závislostech s terénními pracovníky Laxus v Květné Zahradě

Dne 4. 6.2015 se v prostorách komunitního centra Květné Zahrady, z.ú. uskutečnila beseda studentů 1. ročníku Střední zdravotnické školy ve Svitavách s pracovníky terénních programů Laxus, z.ú. (na fotografiích). Cílem dialogickou metodou pojaté vzdělávací akce bylo ...

celý článek

04Črv2015

Prevence do každé rodiny - červen 2015 (tentokráte s oslavou jubilea Bonanzy a Květné Zahrady)

Prevence do každé rodiny - červen 2015 (tentokráte s oslavou jubilea Bonanzy a Květné Zahrady)

Uveřejňujeme červnové číslo zpravodaje "Prevence do každé rodiny", který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: EUROPOL PŘINÁŠÍ BEZPEČNĚJŠÍ EVROPU MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O GENDEROVĚ PODMÍNĚNÉM ...

celý článek

01Črv2015

10 let v oblasti pomáhání - výroční zpráva Občanského sdružení Bonanza

10 let v oblasti pomáhání - výroční zpráva Občanského sdružení Bonanza

Se souhlasem jednoho z nejvýznamnějších partnerů města Svitavy v oblasti sociální prevence - Občanského sdružení Bonanza uveřejňujeme výroční zprávu z desátého roku jejího působení a připojujeme přání, aby dalších 10 let bylo stejně úspěšných jako roky ...

celý článek

28Kvě2015

Svatojánská Květná

Svatojánská Květná

U příležitosti 10 let od zahájení činnosti Květné Zahrady jako jednoho z nejvýznamnějších partnerů města Svitavy v oblasti pomáhání Vás společně s kolegy z Květné Zahrady zveme na dvoudenní akci s názvem "Svatojánská Květná". V pátek 19. června se v době od ...

celý článek

26Kvě2015

Prevence do každé rodiny - květen 2015

Prevence do každé rodiny - květen 2015

Uveřejňujeme květnové číslo zpravodaje "Prevence do každé rodiny", který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: Smlouva o policejní spolupráci ČR a SRN Policie ČR a hokejové mistrovství světa ...

celý článek

25Kvě2015

Finance v prostředí rodiny - druhá část vzdělávací akce pro sociální pracovníky

Finance v prostředí rodiny - druhá část vzdělávací akce pro sociální pracovníky

Ve dnech 21. a 22. května 2015 se v prostorách komunitní místnosti Květné Zahrady v obci Květná uskutečnila druhá - závěrečná část z celkem čtyřdenní vzdělávací akce "Finance v prostředí rodiny". Aktivita je součástí širšího projektu s názvem Svitavy - aktivity ...

celý článek

15Kvě2015

XIV. ročník soutěže Právo na každý den

XIV. ročník soutěže Právo na každý den

Dne 14. 5. 2015 uspořádala Platforma pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci kriminality, která je poradním orgánem Rady města Svitavy v oblasti bezpečnosti ve spolupráci s oddělením přestupkovým odboru správních činností MěÚ Svitavy v pořadí již XIV. ročník soutěže ...

celý článek

06Kvě2015

"Finance v prostředí rodiny" - vzdělávací akce pro sociální pracovníky

"Finance v prostředí rodiny" - vzdělávací akce pro sociální pracovníky

Ve dnech 4. a 5. května 2015 se v prostorách komunitní místnosti Květné Zahrady v obci Květná uskutečnila první část z celkem čtyřdenní vzdělávací akce "Finance v prostředí rodiny". Aktivita je součástí širšího projektu s názvem Svitavy - aktivity sociální prevence ...

celý článek

30Dub2015

Učení, práce a hra jako základní opory ve výcviku "CESTA"

V předchozích článcích jsme informovali o zahájení projektu Svitavy, aktivity sociální prevence 2015, na který město Svitavy získalo v dotačním programu Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR dotaci ze státního rozpočtu. Jednou z projektových aktivit je ...

celý článek

16Dub2015

„Méně slov, více pomoci“, aneb program „Cesta“ pro děti s projevy maladaptivního chování zahájen.

„Méně slov, více pomoci“, aneb program „Cesta“ pro děti s projevy maladaptivního chování zahájen.

Naplnění úvodního sousloví je primárním záměrem níže uvedeného projektu. V předchozím článku jsme informovali o zahájení projektu Svitavy, aktivity sociální prevence 2015, na který město Svitavy získalo v dotačním programu Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ...

celý článek

13Dub2015

Program prevence kriminality města Svitavy pro rok 2015 podpořen státní dotací

Program prevence kriminality města Svitavy pro rok 2015 podpořen státní dotací

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil pro rok 2015 Program prevence kriminality, v jehož rámci bylo možné získat dotaci na některé z předem stanovených priorit. Vedení města uložilo koordinátorovi prevence kriminality ve spolupráci s komisí prevence kriminality ...

celý článek

13Dub2015

Prevence do každé rodiny - duben 2015

Prevence do každé rodiny - duben 2015

Uveřejňujeme dubnové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: Podpořené projekty prevence kriminality na rok 2015 Ocenění vítězných preventivních ...

celý článek

30Bře2015

Oslavy příchodu jara na statku Květné Zahrady se vydařily

Oslavy příchodu jara na statku Květné Zahrady se vydařily

V sobotu 28.3.2015 se na statku Květné Zahrady v obci Květná uskutečnila celodenní akce k vítání jara pod názvem "Jaro na statku". Obdobné akce naše partnerská organizace prozatím připravovala především ke konci roku, nyní zahájila i jarní tradici. Dopolední hodiny byly ...

celý článek

27Bře2015

Středisko výchovné péče Svitavska posiluje zdravé vztahy mezi dětmi na základních školách

Středisko výchovné péče Svitavska posiluje zdravé vztahy mezi dětmi na základních školách

Středisko výchovné péče Svitavska – Alfa (dále jen SVP), je školským poradenským zařízením působícím ve Svitavách nejen pro město, ale i pro širší region bývalého okresu Svitavy. Jeho primárním cílem je poskytování střednědobé péče dětem s výchovnými ...

celý článek