Prevence kriminality

 
11Zář2014

Kurz sebeobrany

Kurz sebeobrany

Dne 6.9.2014 se v prostorách Územního odboru PČR ve Svitavách uskutečnil jednorázový kurz sebeobrany pro zájemce z řad veřejnosti (na snímcích). Iniciátorem kurzu byly ženy a dívky, které projevily zájem o možné způsoby sebeobrany proti fyzickému napadení. Pod dohledem ...

celý článek

18Srp2014

Oběti trestných činů mají větší možnost uplatnit svá práva

Oběti trestných činů mají větší možnost uplatnit svá práva

Zákon o obětech trestných činů - právní úprava, která výrazně rozšířila a posílila práva obětí trestných činů, v srpnu slaví první rok své existence. Oběti získaly celou řadu nových práv, která výrazně změnila jejich postavení v trestním řízení. Nejsou to ...

celý článek

08Srp2014

Policie ČR varuje - seniorka si pustila do domu zlodějku

Policie ČR varuje - seniorka si pustila do domu zlodějku

Přijela jako spolujezdec ve tmavém vozidle. Za volantem seděl muž. Spolujezdkyně vystoupila a zazvonila na zvonek u domovních dveří nemovitosti na Litomyšlsku. Žena přibližně ve věku 30 – 40 let, menší postavy s tmavými vlasy, mluvící plynule česky, chtěla změřit ...

celý článek

18Črvc2014

Průběžná zpráva Ambulantního centra Pardubice - detašované pracoviště Svitavy

Průběžná zpráva Ambulantního centra Pardubice - detašované pracoviště Svitavy

Ambulantní centrum Laxus o.s., detašované pracoviště Svitavy, poskytuje adiktologické a sociální služby ve městě Svitavy již po dobu 6 let. Adiktologie je činnost (věda) zabývající se etiologií (příčinami vzniku), prevencí, léčbou a výzkumem závislostí. Důvodem ...

celý článek

18Črvc2014

Policie ČR varuje občany před další vlnou podvodných e-mailů.

Policie ČR varuje občany před další vlnou podvodných e-mailů.

I přes předchozí upozornění na hromadně rozesílané e-mailové zprávy s přílohou obsahující škodlivý kód bychom chtěli znovu vyzvat všechny občany, kterým byl takovýto e-mail zaslán, aby nereagovali na obsaženou výzvu k zaslání finančních prostředků. Rovněž Policie ...

celý článek

17Črvc2014

Doplnění kamerového systému v městské části Svitavy – Lány

Doplnění kamerového systému v městské části Svitavy – Lány

Město Svitavy v rámci zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku provozuje od roku 1999 Městský kamerový a monitorovací systém (MKS). Jeho prostřednictvím jsou po dobu 15 let monitorovány lokality s největším nápadem trestné činnosti případně místa, kde hrozí ...

celý článek

16Črvc2014

Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Bonanza v roce 2013

Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Bonanza v roce 2013

Pro informování odborné i laické veřejnosti uveřejňujeme na webu prevence kriminality města Svitavy výroční zprávu o činnosti Občanského sdružení Bonanza za kalendářní rok 2013, které město Svitavy podporuje ze svého rozpočtu. Občanské sdružení Bonanza je jedním z ...

celý článek

26Črv2014

Časopis Eventus pro collegis - květen 2014

Časopis Eventus pro collegis - květen 2014

Uveřejňujeme další vydání časopisu studentů Katedry sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, která je jedním z partnerů města Svitavy v oblasti prevence kriminality. Uvnitř naleznete mimo jiné rozhovor s JUDr. Miroslavem Antlem, ...

celý článek

25Črv2014

Den s IZS 2014

Den s IZS 2014

Dne 25.6.2014 se od 8:30 do 11:30 hodin v areálu HZS v ulici Olbrachtova uskutečnil tradiční Den složek integrovaného záchranného systému (IZS). Kromě stálých pořadatelů - Hasičského záchranného sboru Svitavy, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, ...

celý článek

18Črv2014

Setkání členů KLUSu v Budislavi u Litomyšle

Setkání členů KLUSu v Budislavi u Litomyšle

Už po desáté se letos konalo setkání KLUSu (Klub Lidí Usilujících o Střízlivost) a jejich rodinných příslušníků v rekreačním zařízení Vesmír v Budislavi u Litomyšle. Jednalo se o setkání osob, které překonaly svoji závislost na alkoholu a hazardních hrách a nyní si ...

celý článek

17Črv2014

Terénní programy Svitavy

Město Svitavy uzavřelo dne 2. 6. 2014 s Pardubickým krajem smlouvu na pokračování terénní sociální služby ve Svitavách. Sociální pracovnice se nově nebudou zaměřovat pouze na sociálně vyloučené romské lokality, ale na celé území města i jeho spádové obce. Služba vznikla ...

celý článek

16Črv2014

Prevence do každé rodiny - červen 2014

Prevence do každé rodiny - červen 2014

Uveřejňujeme červnové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky: Manuál k projektu "Bezpečná lokalita - bezpečné bydlení" Program prevence kriminality na ...

celý článek

13Črv2014

Setkání s zástupci školských zařízení k představení střediska výchovné péče

Setkání s zástupci školských zařízení k představení střediska výchovné péče

Dne 11.6.2014 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnilo setkání představitelů svitavských škol se zástupci Střediska výchovné péče Svitavska ALFA (dále jen SVP). Cílem setkání bylo představit ředitelům, zástupcům, metodikům prevence, výchovným ...

celý článek

13Črv2014

Slavnostní ocenění mentorek a mentorů v rámci projektu Svitavy - aktivity sociální prevence

Slavnostní ocenění mentorek a mentorů v rámci projektu Svitavy - aktivity sociální prevence

Za účasti místostarosty města Miloše Vízdala se 12. června v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo slavnostní ocenění studentů – mentorů a mentorek, kteří ve školním roce 2013/2014 působili v projektu města Svitavy s názvem Mentorská asistence. Projekt je součástí ...

celý článek

12Črv2014

Setkání odborných komisí v Květné Zahradě - prezentace SVP Alfa

Setkání odborných komisí v Květné Zahradě - prezentace SVP Alfa

Dne 5. 6. 2014 se na statku Občanského sdružení Květná Zahrada uskutečnilo setkání členů odborných komisí Rady města Svitavy, zaměřených na "sociální oblast". Konkrétně se jednalo o sociální komisi, komisi pro prevenci kriminality a komisi sociálně právní ochrany. Cílem ...

celý článek