Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 06.11.17
Otázka:
Vážení přátelé, bohužel mám dnes a denně na očích křižovatku ulic Hraniční x U stadionu. Denně je tu nepředstavitelně chaotická dopravní situace. Přede dvěma dny zde byla havarie, dneska je tu havarie.  Jasná příčina všech kolizí je nedodržování dopravních předpisů, a v tomto případě parkování vozidel v kratší vzdálenosti jak 5 m od hranice křižovatky. Podle hesla "každý si dovolí, co se mu dovolí" se tady parkuje až na samém okraji křižovatky. Na vině ale není to, že jsou zde lékaři, lékárna, sportka, nebo instalatéři. Na vině je to, že jsem ještě nikdy neviděl, že by někdo tyto prohřešky kontroloval, natož sankcionoval. Netěšme se na nové kolize.
Odpověď:

Dobrý den,

 k uvedenému problému sděluji, že odbor dopravy MěÚ ve Svitavách nemá pravomoc kontrolovat chování řidičů v silničním provozu s přihlédnutím k dodržování zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Právo kontroly dodržování citovaného zákona má Policie ČR a městská policie.

 S pozdravem

Radek Dirr, odbor dopravy


Vážený pane,

děkuji Vám za zaslání Vašeho podnětu a rád se Vám pokusím na dotaz zodpovědět. V první řadě je potřebné se na zmíněnou záležitost podívat v celé její šíři. Provoz na pozemních komunikacích v posledních letech obecně narůstá a to není problém jen ve Svitavách a jejich okolí, ale i na celé řadě jiných míst. Dalším problémem, který dopravní situaci ovlivňuje, jsou nutné opravy silnic a s tím spojené časté výluky, objížďky apod. V neposlední řadě je to i bezohlednost některých řidičů, ať již nedodržují rychlostí limity, ohrožují ostatní řidiče či porušují různé zákazy apod. Nezříkáme se odpovědnosti za provádění kontrol ve městě Svitavy, zejména na místech, kde dopravní situace bývá mnohdy kritická, jak ostatně píšete ve svém příspěvku. Věřte mi, že strážníci Městské policie Svitavy provádějí pravidelné kontroly po celém území města a to i na Vámi zmíněných ulicích. Na ulicích Hraniční a U Stadionu, jsme udělili dost sankcí za porušení dopravních předpisů. Strážníci řeší každé zjištěné porušení dopravních předpisů podle dikce zákona. Bohužel, někdy ani udělené sankce nemusí zafungovat a v první řadě je to vždy o svědomí a odpovědnosti samotných řidičů. Musím však podotknout, že městská policie má v první řadě ze zákona svěřeny úkoly v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku a to není zdaleka jen doprava. Problematika bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a s tím spojené záležitosti, jsou do vínku dány Policii ČR, zejména pak dopravní policii, která také vyšetřuje dopravní nehody, o kterých hovoříte. Policie ČR je odpovědna za bezpečnost a plynulost provozu na silnicích a doporučil bych Vám, obrátit se s podobnými záležitostmi na zdejší Policii ČR (sy.uzemniodbor[zavinac]pcr[tecka]cz). Za městskou policii uvádím, že svým dílem můžeme jistě přispět k zlepšení dopravní situace a v těchto záležitostech se nezříkáme své odpovědnosti. Není však v našich silách a obávám se, že ani v silách Policie ČR, abychom byli stále přítomni na jednom místě. Závěrem Vám mohu přislíbit, že se pokusíme zvýšit četnost kontrol v této lokalitě. V případě potřeby mě můžete kdykoli kontaktovat.

S pozdravem

Mgr. Rostislav Bednář, velitel MP Svitavy

 

 

 
Příspěvek ze dne: 21.10.17
Otázka:
Dobrý den,zajímalo by mě proč se tento týden nepracovalo na Hybešové ulici na opravě kanalizace.Děkuji za odpověď.


Odpověď:
Vážená paní Rykrová,

v minulém týdnu se na rekonstrukci kanalizace na Hybešově ulici nepracovalo z následujících důvodů:
-    pro výkopovou část byl objednán materiál, jehož dodání je v současné době přibližně 2-3 týdny. Bez dodání šachtových dílců není bohužel možno pracovat a otevírat další zásahy do vozovky.
-    pro bezvýkopovou opravu je nutné provést nejprve výkopy šachet. Po rekonstrukci šachet bude možné přistoupit k zahájení přípravných prací pro bezvýkopovou část a následně zahájit vložkování potrubí.
V pondělí 23.10.2017 byla část materiálu dodána a stavební práce byly zahájeny v úterý 24.10. a budou plynule pokračovat. Postupně dojde k nasazení většího počtu pracovníků i techniky.
Při odkrývání jednotlivých šachet byly nalezeny neznámé inženýrské sítě, jejichž stav a funkčnost se průběžně ověřuje a bude na základě těchto zjištění řešeno jejich další využití.
Další podrobnosti bude možné projednat na plánované schůzce, která by měla proběhnout ve středu 8.11.2017, pozvánka bude teprve rozeslána.
Ing.Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí, marek.antos[zavinac]svitavy[tecka]cz  
Příspěvek ze dne: 26.08.17
Otázka:
Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat zda nemáte ve Svitavách jakoukoliv zprávu, fotodokumentaci či kreby/návrhy z přestavby původně gotického, nyní barokního kostela sv.Kateřiny v Hradci nad Svitavou (dřív Greifendorf). Údajně kostel na tomto místě stál dřív jak vesnice, neboť první zprávy z vesnice jsou z roku 1270 a kostel poté vyhořel a poslední přestavba byla roku 1710.
Studuji fakultu restaurování v Litomyšli a chtěla bych vypracovat restaurátosrkou zprávu, ale než navštívím litomyšlský archiv, chtěla bych vědět jestli přece jen není něco uloženo ve Svitavách, vše co se týče kostela - architektury, použitých stavebních materiálů, změn v průběhu času.

Předem Vám děkuji za odpověď a přeji hezký den,
Karolína Ludvová
Odpověď:
Dobrý den,
na svitavském městském úřadu žádné takové materiály nemáme. Budete se muset obrátit na obecní úřad v Hradci nad Svitavou, možná na pana faráře, který tam praktikuje, a nebo na městského historika Svitav Radoslava Fikejze (tel.: 461 532 704, 777 137 875, e-mail: fikejz[zavinac]muzeum.svitavy[tecka]cz).

S pozdravem
                          Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí
 
Příspěvek ze dne: 21.08.17
Otázka:
Dobrý den, včera jsem šel prožít Svitavy do parku patriotů. Byl jsem vedle z toho jak to tam vypadalo. Považoval jsem toto místo jako kam bych vzal návštěvu, na jaře to tam tak vypadalo. Kontrastuje to s perfektně udržovaným Stadionem. Zajímalo by mě, která firma dělala 2. etapu, kdo to kontroloval a cenu za dílo. Dále kdo byl odpovědný za údržbu po díle. Myslím, že i technologicky vše není v poř. (viz zakúrovaný prostor. Díky za brzkou odpověď.
Odpověď:
Dobré odpoledne, Karle,

park Patriotů nebude nikdy udržován na úrovni Svitavského stadionu, všechny travnaté plochy budou sečeny pouze 2x ročně. Zmiňovanou plochu osázela firma Ing. Břeňová, práci jsem přebíral já, byla odvedena v dobré kvalitě. Pro první vegetační rok bylo nutné nechat uzrát a vysemenit všechny druhy trávy a bylinek, které byly v osevní směsi obsaženy. Vysemenění již proběhlo a během týdne bude travní porost pokosen. V příštím roce bude nádrž i kopec v parku kosen 2x ročně ve stejném režimu, jako ostatní travnaté plochy parku Patriotů, údržbu bude zajišťovat Sportes Svitavy s.r.o.

Cena všech služeb firmy Ing. Břeňová byla 437 tis. Kč včetně DPH, větší část z ní však byla vynaložena na osázení keři pod vedením vysokého napětí, na výsadbu odrostků a na oplocenku nad Vodárenským lesem.

S pozdravem
Ing. Břetislav Vévoda, vedoucí projektu, bretislav.vevoda[zavinac]svitavy[tecka]cz


 
Příspěvek ze dne: 21.08.17
Otázka:
Dobrý den, zajímalo by mne, jak jsou organisovány podpisy na kandidátní listiny na funkci presidenta ČR
Odpověď:
Dobrý den, pane Šíšo,
město nemá se sběrem podpisů nic společného. Vše je organizováno i placeno samotnými kandidáty a jejich týmy. Je to, v rámci petičního práva, záležitost kandidátů a jejich přívrženců.

S pozdravem Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí
 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29